Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση IFERROR για να παγιδεύετε και να χειρίζεστε σφάλματα σε έναν τύπο. Η συνάρτηση IFERROR επιστρέφει μια τιμή που καθορίζετε εάν ένας τύπος επιστρέφει σφάλμα. Διαφορετικά, επιστρέφει το αποτέλεσμα του τύπου.

Σύνταξη

IFERROR(τιμή; τιμή_εάν_σφάλμα)

Η σύνταξη της συνάρτησης IFERROR περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • τιμή    Υποχρεωτικό. Το όρισμα που ελέγχεται για την ύπαρξη σφάλματος.

  • value_if_error    Απαιτείται. Η τιμή που επιστρέφεται εάν ο τύπος καταλήγει σε σφάλμα. Υπολογίζονται οι ακόλουθοι τύποι σφάλματος: # Δ/Υ, #ΤΙΜΗ!, #ΑΝΑΦ!, #ΔΙΑΙΡ/0!, #ΑΡΙΘ!, #ΟΝΟΜΑ?, ή #ΚΕΝΟ!.

Παρατηρήσεις

  • Εάν η τιμή ή value_if_error είναι ένα κενό κελί, η iferror το αντιμετωπίζει ως κενή τιμή συμβολοσειράς ("").

  • Εάν το όρισμα τιμή είναι τύπος πίνακα, η συνάρτηση IFERROR επιστρέφει έναν πίνακα αποτελεσμάτων για κάθε κελί της περιοχής που καθορίζεται στην τιμή. Ανατρέξτε στο δεύτερο από τα παρακάτω παραδείγματα.

Παραδείγματα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Όριο

Μονάδες που πουλήθηκαν

210

35

55

0

23

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=IFERROR(A2/B2, "Σφάλμα στον υπολογισμό")

Ελέγχει το πρώτο όρισμα στον τύπο για την ύπαρξη σφάλματος (διαίρεση του 210 με το 35), δεν εντοπίζει σφάλμα και επιστρέφει το αποτέλεσμα του τύπου

6

=IFERROR(A3/B3; "Σφάλμα στον υπολογισμό")

Ελέγχει το πρώτο όρισμα του τύπου για την ύπαρξη σφάλματος (διαίρεση του 55 με το 0), βρίσκει σφάλμα διαίρεσης με το 0 και επιστρέφει την τιμή του ορίσματος τιμή_εάν_σφάλμα

Σφάλμα στον υπολογισμό

=IFERROR(A4/B4; "Σφάλμα στον υπολογισμό")

Ελέγχει το πρώτο όρισμα στον τύπο για την ύπαρξη σφάλματος (διαίρεση του "" με το 23), δεν εντοπίζει σφάλμα και επιστρέφει το αποτέλεσμα του τύπου.

0

Παράδειγμα 2

Όριο

Μονάδες που πουλήθηκαν

Αναλογία

210

35

6

55

0

Σφάλμα στον υπολογισμό

23

0

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=C2

Ελέγχει τον τύπο στο πρώτο στοιχείο του πίνακα στο πρώτο όρισμα για την ύπαρξη σφάλματος (A2/B2 ή διαίρεση του 210 με το 35), δεν εντοπίζει σφάλμα και επιστρέφει το αποτέλεσμα του τύπου

6

C3

Ελέγχει τον τύπο στο δεύτερο στοιχείο του πίνακα στο πρώτο όρισμα για την ύπαρξη σφάλματος (A3/B3 ή διαίρεση του 55 με το 0), εντοπίζει σφάλμα διαίρεσης με το 0 και επιστρέφει την τιμή του ορίσματος τιμή_εάν_σφάλμα

Σφάλμα στον υπολογισμό

=C4

Ελέγχει τον τύπο στο τρίτο στοιχείο του πίνακα στο πρώτο όρισμα για την ύπαρξη σφάλματος (A4/B4 ή διαίρεση του "" με το 23), δεν εντοπίζει σφάλμα και επιστρέφει το αποτέλεσμα του τύπου

0

Σημείωση: Εάν έχετε μια τρέχουσα έκδοση του Microsoft 365,μπορείτε να εισαγάγετε τον τύπο στο επάνω αριστερό κελί της περιοχής εξόδου και, στη συνέχεια, να πατήσετε το πλήκτρο ENTER για να επιβεβαιώσετε τον τύπο ως δυναμικό τύπο πίνακα. Διαφορετικά, ο τύπος πρέπει να εισαχθεί ως τύπος πίνακα παλαιού τύπου, επιλέγοντας πρώτα την περιοχή εξόδου, εισαγάγετε τον τύπο στο επάνω αριστερό κελί της περιοχής εξόδου και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+ENTER για να τον επιβεβαιώσετε. Το Excel εισαγάγει άγκιστρα στην αρχή και στο τέλος του τύπου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους πίνακα, ανατρέξτε στο θέμα Γενικές οδηγίες και παραδείγματα τύπων πίνακα.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel ή να λάβετε υποστήριξη από την Κοινότητα απαντήσεων.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×