Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης IMLOG2 στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει τον λογάριθμο με βάση το 2 ενός μιγαδικού αριθμού σε μορφή κειμένου x + yi ή x + yj.

Σύνταξη

IMLOG2(μιγαδικός_αριθμός)

Η σύνταξη της συνάρτησης IMLOG2 περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Μιγαδικός_αριθμός    Υποχρεωτικό. Ο μιγαδικός αριθμός, του οποίου θέλετε τον λογάριθμο με βάση το 2.

Παρατηρήσεις

  • Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση LOG για να επιστρέψετε το λογάριθμο ενός αριθμού χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε βάση.

  • Χρησιμοποιήστε τη σύνθετη για να μετατρέψετε πραγματικούς και φανταστικούς συντελεστές σε μιγαδικό αριθμό.

  • Ο λογάριθμος ενός μιγαδικού αριθμού με βάση το 2 μπορεί να υπολογιστεί από τον φυσικό λογάριθμο ως εξής:

    Εξίσωση

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=IMLOG2("3+4i")

Λογάριθμος με βάση 2 του 3+4i

2,32192809488736+1,33780421245098i

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

Συμμετοχή στο Microsoft Insider >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×