Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης IMPOWER στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει έναν μιγαδικό αριθμό σε μορφή κειμένου x + yi ή x + yj υψωμένο σε δύναμη.

Σύνταξη

IMPOWER(μιγαδικός_αριθμός; αριθμός)

Η σύνταξη της συνάρτησης IMPOWER περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

 • Μιγαδικός_αριθμός    Υποχρεωτικό. Ο μιγαδικός αριθμός τον οποίο θέλετε να υψώσετε σε δύναμη.

 • Αριθμός    Υποχρεωτικό. Η δύναμη στην οποία θέλετε να υψώσετε τον μιγαδικό αριθμό.

Παρατηρήσεις

 • Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση COMPLEX, για να μετατρέψετε πραγματικά και φανταστικά μέρη σε μιγαδικό αριθμό.

 • Εάν το όρισμα αριθμός δεν είναι αριθμός, η συνάρτηση IMPOWER επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

 • Το όρισμα αριθμός μπορεί να είναι ακέραιος, κλασματικός ή αρνητικός αριθμός.

 • Η ύψωση ενός μιγαδικού αριθμού σε δύναμη υπολογίζεται ως εξής:

  Εξίσωση

  όπου:

  Εξίσωση

  και:

  Εξίσωση

  και:

  Εξίσωση

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=IMPOWER("2+3i"; 3)

Ο αριθμός 2+3i υψωμένος στη δύναμη του 3 (-46 + 9i)

-46+9,00000000000001i

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×