Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης IMPRODUCT στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει το γινόμενο 1 έως 255 μιγαδικών αριθμών σε μορφή κειμένου x + yi ή x + yj.

Σύνταξη

IMPRODUCT(μιγαδικός_αριθμός1; [μιγαδικός_αριθμός2]; ...)

Η σύνταξη της συνάρτησης IMPRODUCT περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Μιγαδικός_αριθμός1; [μιγαδικός_αριθμός2]; …     Το όρισμα μιγαδικός_αριθμός1 είναι υποχρεωτικό, τα υπόλοιπα ορίσματα όχι. Οι 1 έως 255 μιγαδικοί αριθμοί που θα πολλαπλασιαστούν.

Παρατηρήσεις

  • Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση COMPLEX, για να μετατρέψετε πραγματικά και φανταστικά μέρη σε μιγαδικό αριθμό.

  • Το γινόμενο δύο μιγαδικών αριθμών είναι:

    Εξίσωση

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=IMPRODUCT("3+4i";"5-3i")

Το γινόμενο δύο μιγαδικών αριθμών

27+11i

=IMPRODUCT("1+2i";30)

Το γινόμενο ενός μιγαδικού αριθμού και του αριθμού 30

30+60i

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×