Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης INFO στο Microsoft Excel.

Σημείωση: Η συνάρτηση INFO δεν είναι διαθέσιμη στο Excel Web App.

Περιγραφή

Επιστρέφει πληροφορίες για το τρέχον περιβάλλον λειτουργίας.

Σύνταξη

INFO(κείμενο_τύπου)

Η σύνταξη της συνάρτησης INFO περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Κείμενο_τύπου    Υποχρεωτικό. Το κείμενο που καθορίζει τον τύπο πληροφοριών που θέλετε να αποδοθεί.

Κείμενο_τύπου

Επιστρέφει

"directory"

Διαδρομή του τρέχοντος καταλόγου ή φακέλου που καθορίζεται στην επιλογή Excel, Κατά την εκκίνηση, ανοίξτε όλα τα αρχεία στο (επιλέξτε Αρχείο > Επιλογές > Γενικά> Γιαπροχωρημένους ).

"numfile"

Αριθμός φύλλων εργασίας στα ανοιχτά βιβλία εργασίας.

"origin"

Επιστρέφει την απόλυτη αναφορά κελιού του τελευταίου άνω αριστερά κελιού που είναι ορατό στο παράθυρο με βάση την τρέχουσα θέση κύλισης, με μορφή κειμένου, που συνοδεύεται από το "$A:". Αυτή η τιμή προορίζεται για συμβατότητα με την έκδοση 3.x του Lotus 1-2-3. Η πραγματική τιμή που επιστρέφεται εξαρτάται από την τρέχουσα ρύθμιση αναφοράς στυλ. Χρησιμοποιώντας το κελί D9 ως παράδειγμα, η τιμή που επιστρέφεται θα είναι:

  • Στυλ αναφοράς A1     "$A:$D$9".

  • Στυλ αναφοράς R1C1    "$A:R9C4"

"osversion"

Τρέχουσα έκδοση λειτουργικού συστήματος με τη μορφή κειμένου.

"recalc"

Τρέχουσα κατάσταση επανυπολογισμού. Επιστρέφει την τιμή "Αυτόματο" ή "Μη αυτόματο".

"release"

Έκδοση του Microsoft Excel με τη μορφή κειμένου.

"system"

Όνομα του λειτουργικού περιβάλλοντος:
Macintosh = "mac"
Windows = "pcdos"

Σημαντικό: Σε προηγούμενες εκδόσεις του Microsoft Excel, οι τιμές κείμενο_τύπου "memavail", "memused" και "totmem", εμφάνιζαν πληροφορίες για τη μνήμη. Αυτές οι τιμές κείμενο_τύπου δεν υποστηρίζονται πλέον, με αποτέλεσμα να επιστρέφουν πλέον την τιμή σφάλματος #Δ/Υ.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τους τύπους του παραδείγματος στον παρακάτω πίνακα και επικολλήστε τους σε ένα νέο Excel φύλλο εργασίας. 

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=INFO("numfile")

Αριθμός φύλλων εργασίας σε ανοιχτά βιβλία εργασίας

Ένας αριθμός που υποδεικνύει πόσα φύλλα υπάρχουν στα ανοιχτά βιβλία εργασίας

=INFO("recalc")

Λειτουργία επανάληψης υπολογισμού για το βιβλίο εργασίας.

"Αυτόματος" ή "Μη αυτόματος", ανάλογα με την τρέχουσα κατάσταση των επιλογών υπολογισμού.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×