Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης INT στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό προς τα κάτω, στον πλησιέστερο ακέραιο.

Σύνταξη

Int( αριθμός )

Η σύνταξη της συνάρτησης INT περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Αριθμός    Υποχρεωτικό. Ο πραγματικός αριθμός που θέλετε να στρογγυλοποιήσετε σε ακέραιο προς τα κάτω.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

19,5

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=INT(8,9)

Στρογγυλοποιεί τον αριθμό 8,9 προς τα κάτω

8

=INT(-8,9)

Στρογγυλοποιεί τον αριθμό -8,9 προς τα κάτω. Η στρογγυλοποίηση ενός αρνητικού αριθμού προς τα κάτω τον στρογγυλοποιεί απομακρύνοντάς τον από το 0.

-9

=A2-INT(A2)

Επιστρέφει το δεκαδικό τμήμα ενός θετικού πραγματικού αριθμού στο κελί A2

0,5

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×