Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης IPMT στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει την καταβολή τόκων μιας επένδυσης, για δεδομένη χρονική περίοδο, με βάση περιοδικές, σταθερές πληρωμές και σταθερό επιτόκιο.

Σύνταξη

IPMT(επιτόκιο; περίοδος; αριθμός_περιόδων; παρούσα_αξία; [μελλοντική_αξία]; [τύπος])

Η σύνταξη της συνάρτησης IPMT περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Επιτόκιο    Υποχρεωτικό. Το επιτόκιο ανά περίοδο.

  • Περίοδος    Υποχρεωτικό. Η περίοδος για την οποία θέλετε να υπολογίσετε τον τόκο και πρέπει να είναι μεταξύ του 1 και του αριθμού του ορίσματος αριθμός_περιόδων.

  • Αριθμός_περιόδων    Υποχρεωτικό. Ο συνολικός αριθμός των περιόδων πληρωμής μιας προσόδου.

  • Παρούσα_αξία    Υποχρεωτικό. Η παρούσα αξία ή το συνολικό ποσό που αντιπροσωπεύει τη σημερινή αξία μιας σειράς μελλοντικών πληρωμών.

  • Μελλοντική_αξία    Προαιρετικό. Η μελλοντική αξία ή το υπόλοιπο μετρητών που θέλετε να έχετε μετά την καταβολή της τελευταίας πληρωμής. Εάν παραλειφθεί το όρισμα μελλοντική_αξία, θεωρείται ίσο με 0 (η μελλοντική αξία ενός δανείου, για παράδειγμα, είναι 0).

  • Τύπος    Προαιρετικό. Ο αριθμός 0 ή 1 και επισημαίνει πότε πρέπει να καταβάλλονται οι πληρωμές. Εάν παραλειφθεί το όρισμα τύπος, θεωρείται ίσο με το 0.

Καθορίστε το όρισμα τύπος ίσο με

Αν οι πληρωμές καταβάλλονται

0

Στο τέλος της περιόδου

1

Στην αρχή της περιόδου

Παρατηρήσεις

  • Βεβαιωθείτε για τη συνέπεια των μονάδων που χρησιμοποιούνται στις τιμές των ορισμάτων επιτόκιο και αριθμός_περιόδων. Εάν κάνετε μηνιαίες πληρωμές για ένα τετραετές δάνειο με 12 τοις εκατό ετήσιο επιτόκιο, χρησιμοποιήστε την τιμή 12%/12 για το όρισμα επιτόκιο και την τιμή 4*12 για το όρισμα αριθμός_περιόδων. Εάν έχετε ετήσιες δόσεις για το ίδιο δάνειο, χρησιμοποιήστε 12% για το όρισμα επιτόκιο και 4 για το όρισμα αριθμός_περιόδων.

  • Για όλα τα ορίσματα, τα ποσά που καταβάλλετε, όπως οι καταθέσεις που κάνετε, εκφράζονται με αρνητικούς αριθμούς, ενώ τα ποσά που εισπράττετε, όπως οι επιταγές μερισμάτων, εκφράζονται με θετικούς αριθμούς.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Αν χρειαστεί, μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Περιγραφή

10,00%

Ετήσιο επιτόκιο

1

Περίοδος για την οποία θέλετε να υπολογίσετε τους τόκους που πληρώσατε.

3

Έτη δανείου

8.000 €

Παρούσα αξία του δανείου

Τύπος

Περιγραφή

Τρέχον αποτέλεσμα

=IPMT(A2/12; A3; A4*12; A5)

Τόκος που καταβάλλεται τον πρώτο μήνα για ένα δάνειο, με βάση τους όρους στα κελιά A2:A5.

(66,67 €)

=IPMT(A2; 3; A4; A5)

Τόκος που καταβάλλεται το τελευταίο έτος για ένα δάνειο, με βάση τους ίδιους όρους όταν οι πληρωμές καταβάλλονται ετησίως.

(292,45 €)

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×