Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Support
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης IRR στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει τον εσωτερικό συντελεστή απόδοσης μίας σειράς ταμειακών ροών που αντιπροσωπεύονται από τους αριθμούς του ορίσματος τιμές. Οι ταμειακές ροές δεν χρειάζεται να είναι άρτιες, όπως θα συνέβαινε σε προσόδους. Ωστόσο, οι ταμειακές ροές πρέπει να αφορούν σε τακτά χρονικά διαστήματα, όπως μήνες ή έτη. Ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης είναι το επιτόκιο που λαμβάνετε για μια επένδυση που αποτελείται από πληρωμές (αρνητικές τιμές) και εισπράξεις (θετικές τιμές), οι οποίες πραγματοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Σύνταξη

IRR(τιμές; [εκτίμηση])

Η σύνταξη της συνάρτησης IRR περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

 • Τιμές    Υποχρεωτικό. Ένας πίνακας ή αναφορά σε κελιά με αριθμούς για τους οποίους θέλετε να υπολογίσετε τον εσωτερικό συντελεστή απόδοσης.

  • Το όρισμα τιμές πρέπει να περιέχει τουλάχιστον μία θετική και μία αρνητική τιμή για να μπορεί να υπολογιστεί ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης.

  • Η συνάρτηση IRR χρησιμοποιεί τη σειρά των τιμών για να ερμηνεύσει τη σειρά των ταμειακών ροών. Βεβαιωθείτε ότι τα ποσά πληρωμών και εισπράξεων εισάγονται με τη σειρά που θέλετε.

  • Εάν κάποιο όρισμα πίνακα ή αναφοράς περιέχει κείμενο, λογικές τιμές ή κενά κελιά, οι τιμές αυτές δεν λαμβάνονται υπόψη.

 • Εκτίμηση    Προαιρετικό. Μια εκτίμηση που κάνετε για το αποτέλεσμα της συνάρτησης IRR.

  • Το Microsoft Excel χρησιμοποιεί επαναληπτική μέθοδο για τον υπολογισμό του εσωτερικού συντελεστή απόδοσης. Αρχίζοντας με την τιμή του ορίσματος εκτίμηση, η συνάρτηση IRR εκτελεί επαναληπτικούς υπολογισμούς μέχρι το αποτέλεσμα να συγκλίνει με ακρίβεια της τάξης του 0,00001%. Εάν η συνάρτηση IRR δεν μπορεί να συγκλίνει σε αποτέλεσμα μετά από 20 επαναλήψεις, επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν χρειάζεται να συμπεριλάβετε το όρισμα εκτίμηση για τον υπολογισμό της συνάρτησης IRR. Εάν παραλειφθεί το όρισμα εκτίμηση, λαμβάνεται ίσο με 0,1 (10 τοις εκατό).

  • Εάν η συνάρτηση IRR επιστρέψει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος ή εάν το αποτέλεσμα δεν είναι το αναμενόμενο, δοκιμάστε ξανά με μια διαφορετική τιμή για το όρισμα εκτίμηση.

Παρατηρήσεις

Η συνάρτηση IRR σχετίζεται με τη συνάρτηση NPV (καθαρής παρούσας αξίας). Ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης που υπολογίζεται από τη συνάρτηση IRR είναι ο συντελεστής για τον οποίο μηδενίζεται η καθαρή παρούσα αξία. Ο παρακάτω τύπος παρουσιάζει τη σχέση των συναρτήσεων NPV και IRR:

NPV(IRR(A2:A7),A2:A7) έχει το αποτέλεσμα 1,79E -09 [Εντός της ακρίβειας υπολογισμού της συνάρτησης IRR, η τιμή είναι ουσιαστικά 0 (μηδέν).]

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Περιγραφή

-70.000 €

Αρχικό κόστος μιας επιχείρησης

12.000 €

Καθαρά έσοδα κατά το πρώτο έτος

15.000 €

Καθαρά έσοδα κατά το δεύτερο έτος

18.000 €

Καθαρά έσοδα κατά το τρίτο έτος

21.000 €

Καθαρά έσοδα κατά το τέταρτο έτος

26.000 €

Καθαρά έσοδα κατά το πέμπτο έτος

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=IRR(A2:A6)

Συντελεστής εσωτερικής απόδοσης της επένδυσης μετά από τέσσερα χρόνια

-2,1%

=IRR(A2:A7)

Συντελεστής εσωτερικής απόδοσης μετά από πέντε χρόνια

8,7%

=IRR(A2:A4;-10%)

Για να υπολογίσετε το συντελεστή εσωτερικής απόδοσης μετά από δύο χρόνια, πρέπει να συμπεριλάβετε μια πρόβλεψη (σε αυτό το παράδειγμα, -10%).

-44,4%

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×