Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Επιστρέφει έναν αριθμό που είναι στρογγυλοποιημένος προς τα επάνω στον πλησιέστερο ακέραιο ή στο πλησιέστερο σημαντικό πολλαπλάσιο. Ανεξάρτητα από το πρόσημο του αριθμού, ο αριθμός στρογγυλοποιείται προς τα επάνω. Εάν το όρισμα αριθμός ή το όρισμα σημαντικότητα είναι μηδέν, η συνάρτηση επιστρέφει την τιμή μηδέν.

Σύνταξη

ISO.CEILING(αριθμός; [σημαντικότητα])

Η σύνταξη της συνάρτησης ISO.CEILING περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Αριθμός    Υποχρεωτικό. Η τιμή που θέλετε να στρογγυλοποιήσετε.

  • Σημαντικότητα    Προαιρετικό. Το προαιρετικό πολλαπλάσιο στο οποίο στρογγυλοποιείται ο αριθμός.

    Εάν παραλειφθεί το όρισμα σημαντικότητα, η προεπιλεγμένη τιμή του είναι 1.

    Σημείωση: Χρησιμοποιείται η απόλυτη τιμή του πολλαπλασίου ώστε η συνάρτηση ISO.CEILING να επιστρέφει το μαθηματικό ανώτερο όριο, ανεξάρτητα από τα πρόσημα των ορισμάτων αριθμός και σημαντικότητα.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=ISO.CEILING(4,3)

Στρογγυλοποιεί το 4,3 προς τα επάνω στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο του 1

5

=ISO.CEILING(-4,3)

Στρογγυλοποιεί το -4,3 προς τα επάνω στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο του 1

-4

=ISO.CEILING(-4,3; 2)

Στρογγυλοποιεί το 4,3 προς τα επάνω στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο του 2

6

=ISO.CEILING(4,3;-2)

Στρογγυλοποιεί το 4,3 προς τα επάνω στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο του -2

6

=ISO.CEILING(-4,3;2)

Στρογγυλοποιεί το -4,3 προς τα επάνω στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο του 2

-4

=ISO.CEILING(-4,3;-2)

Στρογγυλοποιεί το -4,3 προς τα επάνω στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο του -2

-4

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×