Επιστρέφει έναν αριθμό που είναι στρογγυλοποιημένος προς τα επάνω στον πλησιέστερο ακέραιο ή στο πλησιέστερο σημαντικό πολλαπλάσιο. Ανεξάρτητα από το πρόσημο του αριθμού, ο αριθμός στρογγυλοποιείται προς τα επάνω. Εάν το όρισμα αριθμός ή το όρισμα σημαντικότητα είναι μηδέν, η συνάρτηση επιστρέφει την τιμή μηδέν.

Σύνταξη

ISO.CEILING(αριθμός; [σημαντικότητα])

Η σύνταξη της συνάρτησης ISO.CEILING περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Αριθμός    Υποχρεωτικό. Η τιμή που θέλετε να στρογγυλοποιήσετε.

  • Σημαντικότητα    Προαιρετικό. Το προαιρετικό πολλαπλάσιο στο οποίο στρογγυλοποιείται ο αριθμός.

    Εάν παραλειφθεί το όρισμα σημαντικότητα, η προεπιλεγμένη τιμή του είναι 1.

    Σημείωση: Χρησιμοποιείται η απόλυτη τιμή του πολλαπλασίου ώστε η συνάρτηση ISO.CEILING να επιστρέφει το μαθηματικό ανώτερο όριο, ανεξάρτητα από τα πρόσημα των ορισμάτων αριθμός και σημαντικότητα.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=ISO.CEILING(4,3)

Στρογγυλοποιεί το 4,3 προς τα επάνω στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο του 1

5

=ISO.CEILING(-4,3)

Στρογγυλοποιεί το -4,3 προς τα επάνω στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο του 1

-4

=ISO.CEILING(-4,3; 2)

Στρογγυλοποιεί το 4,3 προς τα επάνω στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο του 2

6

=ISO.CEILING(4,3;-2)

Στρογγυλοποιεί το 4,3 προς τα επάνω στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο του -2

6

=ISO.CEILING(-4,3;2)

Στρογγυλοποιεί το -4,3 προς τα επάνω στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο του 2

-4

=ISO.CEILING(-4,3;-2)

Στρογγυλοποιεί το -4,3 προς τα επάνω στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο του -2

-4

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×