Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Support
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Στην ανάλυση παλινδρόμησης, η συνάρτηση LOGEST υπολογίζει μια εκθετική καμπύλη που προσαρμόζεται στα δεδομένα σας και επιστρέφει έναν πίνακα τιμών που περιγράφει την καμπύλη. Επειδή η συνάρτηση αυτή επιστρέφει έναν πίνακα τιμών, πρέπει να εισάγεται ως τύπος πίνακα.

Σημείωση: Εάν διαθέτετε μια τρέχουσα έκδοση του Microsoft 365, τότε μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον τύπο στο επάνω αριστερό κελί της περιοχής εξόδου και, στη συνέχεια, να πατήσετε Enter για να επιβεβαιώσετε τον τύπο ως δυναμικό τύπο πίνακα. Διαφορετικά, ο τύπος πρέπει να εισαχθεί ως τύπος πίνακα παλιού τύπου, επιλέγοντας πρώτα την περιοχή εξόδου, εισαγάγοντας τον τύπο στο επάνω αριστερό κελί της περιοχής εξόδου και πατώντας τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+Enter για να τον επιβεβαιώσετε. Το Excel εισαγάγει άγκιστρα στην αρχή και στο τέλος του τύπου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους πίνακα, ανατρέξτε στο θέμα Γενικές οδηγίες και παραδείγματα τύπων πίνακα.

Περιγραφή

Η εξίσωση της καμπύλης είναι:

y = b*m^x

ή

y = (b*(m1^x1)*(m2^x2)*_)

εάν υπάρχουν πολλές τιμές x, όπου η εξαρτημένη τιμή y είναι συνάρτηση των ανεξάρτητων τιμών x. Οι τιμές m είναι οι βάσεις που αντιστοιχούν σε κάθε τιμή x εκθέτη, ενώ το b είναι σταθερά. Σημειώνεται ότι τα x, y και m μπορεί να είναι ανύσματα. Ο πίνακας που επιστρέφει η συνάρτηση LOGEST είναι {mn\mn-1\...\m1\b}.

LOGEST(γνωστά_y; [γνωστά_x]; [σταθερά]; [στατιστικές])

Η σύνταξη της συνάρτησης LOGEST περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

 • known_y του    Υποχρεωτικό. Το σύνολο των τιμών y που είναι ήδη γνωστές στη σχέση y = b*m^x.

  • Εάν ο πίνακας του ορίσματος γνωστά_y έχει μία μόνο στήλη, τότε κάθε στήλη του πίνακα γνωστά_x λαμβάνεται ως ξεχωριστή μεταβλητή.

  • Εάν ο πίνακας γνωστά_y έχει μία μόνο γραμμή, τότε κάθε γραμμή του πίνακα γνωστά_x λαμβάνεται ως ξεχωριστή μεταβλητή.

 • known_x του    Προαιρετικό. Ένα προαιρετικό σύνολο τιμών x που μπορεί να είναι ήδη γνωστές στη σχέση y = b*m^x.

  • Ο πίνακας γνωστά_x μπορεί να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα σύνολα μεταβλητών. Εάν χρησιμοποιείτε μόνο μία μεταβλητή, τα ορίσματα γνωστά_y και γνωστά_x μπορούν να είναι περιοχές οποιουδήποτε σχήματος, αρκεί να έχουν ίσες διαστάσεις. Εάν χρησιμοποιείτε περισσότερες από μία μεταβλητές, το όρισμα γνωστά_y πρέπει να είναι μια περιοχή με ύψος μία γραμμή ή πλάτος μία στήλη (η οποία λέγεται επίσης άνυσμα).

  • Εάν παραλειφθεί το όρισμα γνωστά_x, θεωρείται ίσο με έναν πίνακα {1\2\3\...} με μέγεθος ίδιο με του πίνακα γνωστά_y.

 • const    Προαιρετικό. Μια λογική τιμή που καθορίζει εάν η σταθερά b θα θεωρηθεί ίση με το 1.

  • Εάν το όρισμα σταθερά είναι TRUE ή παραλείπεται, η σταθερά b υπολογίζεται κανονικά.

  • Εάν το όρισμα σταθερά είναι FALSE, η σταθερά b ορίζεται ίση με 1 και οι τιμές m προσαρμόζονται στον τύπο y = m^x.

 • στατιστικά στοιχεία    Προαιρετικό. Μια λογική τιμή που καθορίζει αν θα επιστραφούν πρόσθετα στατιστικά στοιχεία παλινδρόμησης.

  • Εάν το όρισμα στατιστικές είναι TRUE, η συνάρτηση LOGEST επιστρέφει πρόσθετα στατιστικά στοιχεία παλινδρόμησης. Έτσι ο επιστρεφόμενος πίνακας είναι {mn\mn-1\...\m1\b;sen\sen-1\....\se1\seb;r 2\sey; F\df;ssreg\ssresid}.

  • Εάν το όρισμα στατιστικές είναι FALSE ή παραλειφθεί, η συνάρτηση LOGEST επιστρέφει μόνο τους συντελεστές m και τη σταθερά b.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρόσθετα στατιστικά στοιχεία παλινδρόμησης, ανατρέξτε στη Συνάρτηση LINEST.

 • Όσο περισσότερο προσεγγίζει το διάγραμμα των δεδομένων σας μια εκθετική καμπύλη, τόσο καλύτερα θα προσαρμοστεί η υπολογιζόμενη γραμμή στα δεδομένα σας. Όπως η συνάρτηση LINEST, έτσι και η συνάρτηση LOGEST επιστρέφει έναν πίνακα τιμών που περιγράφει μια σχέση μεταξύ των τιμών, αλλά η συνάρτηση LINEST προσαρμόζει στα δεδομένα σας ευθεία γραμμή, ενώ η συνάρτηση LOGEST προσαρμόζει εκθετική καμπύλη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη συνάρτηση LINEST.

 • Όταν έχετε μόνο μία ανεξάρτητη μεταβλητή x, μπορείτε να υπολογίσετε απευθείας τις τιμές του σημείου τομής y (b) χρησιμοποιώντας τον παρακάτω τύπο:

  Σημείο τομής Y (b):
  INDEX(LOGEST(known_y;known_x;2)

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εξίσωση y = b*m^x για να προβλέψετε τις μελλοντικές τιμές της μεταβλητής y, αλλά το Microsoft Excel παρέχει τη συνάρτηση GROWTH για την πρόβλεψη αυτή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Συνάρτηση GROWTH.

 • Όταν εισάγετε μια σταθερά πίνακα για ένα όρισμα, όπως το όρισμα γνωστά_x, χρησιμοποιήστε αντίστροφες καθέτους (\) για να διαχωρίσετε τιμές στην ίδια γραμμή και ερωτηματικά για να διαχωρίσετε τις γραμμές. Οι χαρακτήρες διαχωρισμού ενδέχεται να είναι διαφορετικοί ανάλογα με τις τοπικές ρυθμίσεις.

 • Σημειώστε ότι οι τιμές y που προβλέπονται από την εξίσωση παλινδρόμησης μπορεί να μην είναι έγκυρες αν είναι εκτός της περιοχής των τιμών y που χρησιμοποιήσατε για τον καθορισμό της εξίσωσης.

Παράδειγμα 1-- Συνάρτηση LOGEST

Πρέπει να εισαγάγετε τον παραπάνω τύπο ως τύπο πίνακα Excel να λειτουργεί σωστά. Αφού εισαγάγετε τον τύπο, πατήστε το πλήκτρο Enter εάν έχετε μια τρέχουσα Microsoft 365 σας. Διαφορετικά, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+Enter. Εάν ο τύπος δεν εισαχθεί ως τύπος πίνακα, το μόνο αποτέλεσμα είναι το 1,4633.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel ή να λάβετε υποστήριξη στις Κοινότητες.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×