Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης LOGNORM.INV στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει το αντίστροφο της συνάρτησης της κανονικής λογαριθμικής αθροιστικής κατανομής του x, όπου η ln(x) κατανέμεται κανονικά με παραμέτρους τα ορίσματα μέση_τιμή και τυπική_απόκλιση. Εάν p = LOGNORM.DIST(x;...), τότε LOGNORM.INV(p;...) = x.

Χρησιμοποιήστε την κανονική λογαριθμική κατανομή, για να αναλύσετε δεδομένα που έχουν υποστεί λογαριθμικό μετασχηματισμό.

Σύνταξη

LOGNORM.INV(πιθανότητα; μέση_τιμή; τυπική_απόκλιση)

Η σύνταξη της συνάρτησης LOGNORM.INV περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Πιθανότητα    Υποχρεωτικό. Μια πιθανότητα που αναφέρεται στην κανονική λογαριθμική κατανομή.

  • Μέση_τιμή    Υποχρεωτικό. Ο αριθμητικός μέσος της κατανομής ln(x).

  • Τυπική_απόκλιση    Υποχρεωτικό. Η τυπική απόκλιση της κατανομής ln(x).

Παρατηρήσεις

  • Εάν κάποιο από τα ορίσματα δεν είναι αριθμητικό, η συνάρτηση LOGNORM.INV επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν πιθανότητα <= 0 ή πιθανότητα >= 1, η συνάρτηση LOGNORM.INV επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν τυπική_απόκλιση <= 0, η συνάρτηση LOGNORM.INV επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Περιγραφή

0,039084

Η πιθανότητα που αντιστοιχεί στην κανονική λογαριθμική κατανομή

3,5

Αριθμητικός μέσος της ln(x)

1,2

Τυπική απόκλιση της ln(x)

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=LOGNORM.INV(A2; A3; A4)

Αντίστροφο της συνάρτησης της κανονικής λογαριθμικής αθροιστικής κατανομής για τους παραπάνω όρους

4,0000252

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

Συμμετοχή στο Microsoft Insider >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×