Σχετικά θέματα
×
Τύποι και συναρτήσεις
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Συμβουλή: Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε τη νέα συνάρτηση XMATCH , μια βελτιωμένη έκδοση του MATCH που λειτουργεί προς οποιαδήποτε κατεύθυνση και επιστρέφει ακριβείς αντιστοιχίες από προεπιλογή, καθιστώντας ευκολότερη και πιο βολική τη χρήση από την προαπαιτούμενη.

Η συνάρτηση MATCH αναζητά ένα συγκεκριμένο στοιχείο σε μια περιοχή κελιών και κατόπιν επιστρέφει τη σχετική θέση αυτού του στοιχείου στην περιοχή. Για παράδειγμα, αν η περιοχή A1:A3 περιέχει τις τιμές 5, 25 και 38, ο τύπος =MATCH(25;A1:A3;0) επιστρέφει τον αριθμό 2, επειδή το 25 είναι το δεύτερο στοιχείο στην περιοχή.

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.

Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση MATCH αντί των συναρτήσεων LOOKUP όταν θέλετε να εντοπίσετε τη θέση ενός στοιχείου σε μια περιοχή και όχι το ίδιο το στοιχείο. Για παράδειγμα, ίσως χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση MATCH για να δώσετε μια τιμή για το όρισμα αριθμός_γραμμής της συνάρτησης INDEX.

Σύνταξη

MATCH(τιμή_αναζήτησης; πίνακας_αναζήτησης; [τρόπος_αναζήτησης])

Η σύνταξη της συνάρτησης MATCH περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

 • τιμή_αναζήτησης    Υποχρεωτικό. Η τιμή που θέλετε να αντιστοιχίσετε στον πίνακα του ορίσματος πίνακας_αναζήτησης. Για παράδειγμα, όταν αναζητάτε τον αριθμό κάποιου ατόμου σε έναν τηλεφωνικό κατάλογο, χρησιμοποιείτε το όνομα του ατόμου ως τιμή αναζήτησης, αλλά η τιμή που θέλετε είναι ο αριθμός τηλεφώνου.

  Το όρισμα τιμή_αναζήτησης μπορεί να είναι μια τιμή (αριθμός, κείμενο ή λογική τιμή) ή μια αναφορά κελιού σε έναν αριθμό, κείμενο ή λογική τιμή.

 • πίνακας_αναζήτησης    Υποχρεωτικό. Η περιοχή κελιών όπου πραγματοποιείται η αναζήτηση.

 • τρόπος_αναζήτησης    Προαιρετικό. Ο αριθμός -1, 0, ή 1. Το όρισμα τρόπος_αναζήτησης καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο το Excel ταιριάζει το όρισμα τιμή_αναζήτησης με τιμές στον πίνακα_αναζήτησης. Η προεπιλεγμένη τιμή για το όρισμα αυτό είναι 1.

  Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τον τρόπο εύρεσης τιμών από τη συνάρτηση, βάσει της ρύθμισης του ορίσματος τρόπος_αναζήτησης.

Τρόπος_αναζήτησης

Συμπεριφορά

1 ή παράλειψη της τιμής

Η συνάρτηση MATCH εντοπίζει τη μεγαλύτερη τιμή του πίνακα που είναι μικρότερη ή ίση της τιμής του ορίσματος τιμή_αναζήτησης. Οι τιμές στο όρισμα πίνακας_αναζήτησης πρέπει να είναι ταξινομημένες με αύξουσα σειρά: ...-2, -1, 0, 1, 2, ..., Α-Ω, FALSE, TRUE.

0

Η συνάρτηση MATCH εντοπίζει την πρώτη τιμή που ισούται με την τιμή του ορίσματος τιμή_αναζήτησης. Οι τιμές στο όρισμα πίνακας_αναζήτησης μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε σειρά.

-1

Η συνάρτηση MATCH εντοπίζει τη μικρότερη τιμή που είναι μεγαλύτερη ή ίση μεlookup_value. Οι τιμές στο όρισμα lookup_array πρέπει να τοποθετηθούν με φθίνουσα σειρά, για παράδειγμα: TRUE, FALSE, Z-A, ... 2, 1, 0, -1, -2, ... και ούτω καθεξής.

 • Η συνάρτηση MATCH επιστρέφει τη θέση της αντιστοιχισμένης τιμής μέσα σε lookup_array και όχι την ίδια την τιμή. Για παράδειγμα, η συνάρτηση MATCH("b";{"a";"b";"c"};0) επιστρέφει την τιμή 2, που είναι η σχετική θέση του "b" μέσα στον πίνακα {"a","b";"c"}.

 • Η συνάρτηση MATCH δεν κάνει διάκριση πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων κατά τον εντοπισμό τιμών κειμένου.

 • Εάν η συνάρτηση MATCH δεν εντοπίσει μια τιμή, επιστρέφει την τιμή σφάλματος #Δ/Υ.

 • Αν το όρισμα τρόπος_αναζήτησης είναι 0 και το όρισμα τιμή_αναζήτησης είναι συμβολοσειρά κειμένου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους χαρακτήρες μπαλαντέρ — το λατινικό ερωτηματικό (?) και τον αστερίσκο (*) — στο όρισμα τιμή_αναζήτησης. Το ερωτηματικό αντιστοιχεί σε έναν οποιονδήποτε χαρακτήρα, ενώ ο αστερίσκος αντιστοιχεί σε οποιαδήποτε ακολουθία χαρακτήρων. Εάν θέλετε να εντοπίσετε ένα πραγματικό ερωτηματικό ή αστερίσκο, πληκτρολογήστε το σύμβολο περισπωμένης (~) πριν από το χαρακτήρα.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειάζεται, μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε ολόκληρα τα δεδομένα.

Προϊόν

Ποσότητα

Μπανάνες

25

Πορτοκάλια

38

Μήλα

40

Αχλάδια

41

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=MATCH(39;B2:B5;1)

Επειδή δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία, επιστρέφεται η θέση της επόμενης χαμηλότερης τιμής (38) στην περιοχή B2:B5.

2

=MATCH(41;B2:B5;0)

Η θέση της τιμής 41 στην περιοχή B2:B5.

4

=MATCH(40;B2:B5;-1)

Επιστρέφει σφάλμα, επειδή οι τιμές στην περιοχή B2:B5 δεν είναι σε φθίνουσα σειρά.

#Δ/Υ

Συνάρτηση VLOOKUP

Συνάρτηση INDEX

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×