Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Η συνάρτηση MINVERSE επιστρέφει τον αντίστροφο πίνακα για έναν πίνακα που είναι αποθηκευμένος σε έναν πίνακα.

Σημείωση: Εάν διαθέτετε μια τρέχουσα έκδοση του Microsoft 365, τότε μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον τύπο στο επάνω αριστερό κελί της περιοχής εξόδου και, στη συνέχεια, να πατήσετε ENTER για να επιβεβαιώσετε τον τύπο ως δυναμικό τύπο πίνακα. Διαφορετικά, ο τύπος πρέπει να εισαχθεί ως τύπος πίνακα παλιού τύπου, επιλέγοντας πρώτα την περιοχή εξόδου, εισαγάγοντας τον τύπο στο επάνω αριστερό κελί της περιοχής εξόδου και πατώντας τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+Enter για να τον επιβεβαιώσετε. Το Excel εισαγάγει άγκιστρα στην αρχή και στο τέλος του τύπου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους πίνακα, ανατρέξτε στο θέμα Γενικές οδηγίες και παραδείγματα τύπων πίνακα.

Σύνταξη

MINVERSE(πίνακας)

Η σύνταξη της συνάρτησης MINVERSE περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • πίνακας    Υποχρεωτικό. Ένας αριθμητικός πίνακας με ίσο αριθμό γραμμών και στηλών.

Παρατηρήσεις

  • Το όρισμα "πίνακας" μπορεί να είναι περιοχή κελιών, για παράδειγμα, A1:C3, πίνακας, όπως {1\2\3;4\5\6;7\8\9} ή όνομα που αντιστοιχεί σε ένα από τα παραπάνω.

  • Εάν κάποια κελιά στον πίνακα είναι κενά ή περιέχουν κείμενο, η συνάρτηση MINVERSE επιστρέφει μια #VALUE! .

  • Η συνάρτηση MINVERSE επιστρέφει επίσης ένα #VALUE! εάν ο πίνακας δεν έχει ίσο αριθμό γραμμών και στηλών.

  • Οι αντίστροφοι πίνακες, όπως και οι ορίζουσες πίνακα, χρησιμοποιούνται γενικά για την επίλυση συστημάτων μαθηματικών εξισώσεων με πολλές μεταβλητές. Το γινόμενο ενός πίνακα επί τον αντίστροφό του είναι ο μοναδιαίος πίνακας — δηλαδή, ο τετράγωνος πίνακας του οποίου οι τιμές της διαγώνιας είναι ίσες με 1 και οι υπόλοιπες τιμές είναι ίσες με 0.

  • Σαν παράδειγμα υπολογισμού ενός πίνακα με δύο γραμμές και δύο στήλες, ας υποθέσουμε ότι η περιοχή A1:B2 περιέχει τα γράμματα α, β, γ και δ, τα οποία αντιπροσωπεύουν τέσσερις οποιουσδήποτε αριθμούς. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τον αντίστροφο του πίνακα A1:B2.

Στήλη Α

Στήλη Β

Γραμμή 1

δ/(α*δ-β*γ)

β/(β*γ-α*δ)

Γραμμή 2

γ/(β*γ-α*δ)

α/(α*δ-β*γ)

  • Η συνάρτηση MINVERSE υπολογίζεται με ακρίβεια περίπου 16 ψηφίων, πράγμα που μπορεί να οδηγεί σε μικρό αριθμητικό σφάλμα, όταν ο υπολογισμός δεν είναι πλήρης.

  • Μερικοί τετράγωνοι πίνακες δεν μπορούν να αντιστραφούν και επιστρέφουν #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος με τη συνάρτηση MINVERSE. Η ορίζουσα ενός μη αντιστρέψιμου πίνακα είναι 0.

Παραδείγματα

Παράδειγμα 1- MINVERSE

Παράδειγμα 2 - MINVERSE

Πρέπει να εισαγάγετε τους παραπάνω τύπους ως τύπους πίνακα για να λειτουργήσει σωστά. Αφού εισαγάγετε τον τύπο, πατήστε το πλήκτρο Enter εάν έχετε μια τρέχουσα συνδρομή Microsoft 365. διαφορετικά, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+Enter. Εάν ο τύπος δεν εισαχθεί ως τύπος πίνακα, επιστρέφεται μόνο ένα αποτέλεσμα.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel ή να λάβετε υποστήριξη στις Κοινότητες.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×