Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης MIRR στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει τον τροποποιημένο εσωτερικό συντελεστή απόδοσης για μια σειρά ταμειακών ροών. Η συνάρτηση MIRR συνυπολογίζει τόσο το κόστος της επένδυσης όσο και το επιτόκιο κατά την επανεπένδυση των διαθέσιμων.

Σύνταξη

MIRR(τιμές; επιτόκιο_χρηματοδότησης; επιτόκιο_επανεπένδυσης)

Η σύνταξη της συνάρτησης MIRR περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

 • Τιμές    Υποχρεωτικό. Ένας πίνακας ή μια αναφορά σε κελιά που περιέχουν αριθμούς. Οι αριθμοί αυτοί αντιπροσωπεύουν μια σειρά πληρωμών (αρνητικές τιμές) και εισπράξεων (θετικές τιμές) σε τακτά χρονικά διαστήματα.

  • Το όρισμα τιμές πρέπει να περιέχει τουλάχιστον μία θετική και μία αρνητική τιμή, για να υπολογιστεί ο τροποποιημένος εσωτερικός συντελεστής απόδοσης. Διαφορετικά, η συνάρτηση MIRR επιστρέφει #ΔΙΑΙΡ./0! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν κάποιο όρισμα πίνακα ή αναφοράς περιέχει κείμενο, λογικές τιμές ή κενά κελιά, οι τιμές αυτές παραβλέπονται. Ωστόσο, περιλαμβάνονται τα κελιά με τιμή μηδέν.

 • Επιτόκιο_χρηματοδότησης    Υποχρεωτικό. Το επιτόκιο που καταβάλλετε για τα χρήματα που χρησιμοποιούνται στις ταμειακές ροές.

 • Επιτόκιο_επανεπένδυσης    Υποχρεωτικό. Το επιτόκιο που λαμβάνετε για τις ταμειακές ροές όταν τις επανεπενδύετε.

Παρατηρήσεις

 • Η συνάρτηση MIRR χρησιμοποιεί τη σειρά των τιμών για να ερμηνεύσει τη σειρά των ταμειακών ροών. Βεβαιωθείτε ότι τα ποσά πληρωμών και εισπράξεων έχουν εισαχθεί με τη σειρά που θέλετε και με τα σωστά πρόσημα (θετικές τιμές για ποσά που εισπράττετε και αρνητικές τιμές για ποσά που καταβάλλετε).

 • Εάν n είναι ο αριθμός των ταμειακών ροών στο όρισμα τιμές, frate το επιτόκιο χρηματοδότησης και rrate το επιτόκιο επανεπένδυσης, ο τύπος για τη συνάρτηση MIRR είναι:

  Εξίσωση

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Αν χρειαστεί, μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Περιγραφή

-120000

Αρχικό κόστος

39000

Απόδοση κατά το πρώτο έτος

30000

Απόδοση κατά το δεύτερο έτος

21000

Απόδοση κατά το τρίτο έτος

37000

Απόδοση κατά το τέταρτο έτος

46000

Απόδοση κατά το πέμπτο έτος

0,1

Ετήσιο επιτόκιο για το δάνειο των 120.000

0,12

Ετήσιο επιτόκιο για τα κέρδη που έχουν επενδυθεί εκ νέου

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=MIRR(A2:A7; A8; A9)

Τροποποιημένος συντελεστής απόδοσης της επένδυσης μετά από πέντε έτη

13%

=MIRR(A2:A5; A8; A9)

Τροποποιημένος συντελεστής απόδοσης μετά από τρία έτη

-5%

=MIRR(A2:A7; A8; 14%)

Πενταετής τροποποιημένος συντελεστής απόδοσης με επιτόκιο_επανεπένδυσης 14 τοις εκατό

13%

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×