Η συνάρτηση MMULT επιστρέφει το προϊόν πίνακα δύο πινάκων. Το αποτέλεσμα είναι ένας πίνακας με τον αριθμό γραμμών του ορίσματος πίνακας1 και τον αριθμό στηλών του ορίσματος πίνακας2.

Σημείωση: Εάν διαθέτετε μια τρέχουσα έκδοση του Microsoft 365, τότε μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον τύπο στο επάνω αριστερό κελί της περιοχής εξόδου και, στη συνέχεια, να πατήσετε Enter για να επιβεβαιώσετε τον τύπο ως δυναμικό τύπο πίνακα. Διαφορετικά, ο τύπος πρέπει να εισαχθεί ως τύπος πίνακα παλιού τύπου, επιλέγοντας πρώτα την περιοχή εξόδου, εισαγάγοντας τον τύπο στο επάνω αριστερό κελί της περιοχής εξόδου και πατώντας τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+Enter για να τον επιβεβαιώσετε. Το Excel εισαγάγει άγκιστρα στην αρχή και στο τέλος του τύπου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους πίνακα, ανατρέξτε στο θέμα Γενικές οδηγίες και παραδείγματα τύπων πίνακα.

Σύνταξη

MMULT(πίνακας1; πίνακας2)

Η σύνταξη της συνάρτησης MMULT περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

 • πίνακας1, πίνακας2    Υποχρεωτικά. Οι πίνακες που θέλετε να πολλαπλασιάσετε.

Παρατηρήσεις

 • Ο αριθμός των στηλών στον πίνακα1 πρέπει να είναι ίδιος με τον αριθμό των γραμμών του πίνακα2 και οι δύο πίνακες πρέπει να περιέχουν μόνο αριθμούς.

 • Οι πίνακες1 και πίνακας2 μπορούν να δοθούν ως περιοχές κελιών, σταθερές πίνακα ή αναφορές.

 • Η συνάρτηση MMULT επιστρέφει την τιμή σφάλματος #ΤΙΜΗ! όταν:

  • Κάποια κελιά είναι κενά ή περιέχουν κείμενο.

  • Ο αριθμός των στηλών στον πίνακα1 είναι διαφορετικός από τον αριθμό των γραμμών στον πίνακα2.

 • Ο πίνακας a που προκύπτει πολλαπλασιάζοντας τους πίνακες b και c είναι:

  Εξίσωση

  όπου i είναι ο αριθμός των γραμμών και j ο αριθμός των στηλών.

Παραδείγματα

Παράδειγμα 1

Συνάρτηση MMULT- Παράδειγμα 1

Παράδειγμα 2

Συνάρτηση MMULT- Παράδειγμα 2

Πρέπει να εισαγάγετε τους παραπάνω τύπους ως τύπους πίνακα για να λειτουργήσει σωστά. Αφού εισαγάγετε τον τύπο, πατήστε το πλήκτρο Enter εάν έχετε μια τρέχουσα Microsoft 365 σας. Διαφορετικά, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+Enter. Εάν ο τύπος δεν εισαχθεί ως τύπος πίνακα, επιστρέφεται ένα μόνο αποτέλεσμα.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel ή να λάβετε υποστήριξη από την Κοινότητα απαντήσεων.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με την ποιότητα της μετάφρασης;

Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Έχετε πρόσθετα σχόλια; (Προαιρετικό)

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×