Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με τη Microsoft
Εισέλθετε ή δημιουργήστε ένα λογαριασμό.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε το λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης MOD στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει το υπόλοιπο της διαίρεσης του αριθμού με το διαιρέτη. Το αποτέλεσμα έχει το ίδιο πρόσημο με το διαιρέτη.

Σύνταξη

MOD(αριθμός; διαιρέτης)

Η σύνταξη της συνάρτησης MOD περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Αριθμός    Υποχρεωτικό. Ο αριθμός του οποίου θέλετε να βρείτε το υπόλοιπο.

  • Διαιρέτης    Υποχρεωτικό. Ο αριθμός με τον οποίο θέλετε να διαιρέσετε τον αριθμό.

Παρατηρήσεις

  • Εάν το διαιρέτης είναι 0, η συνάρτηση MOD επιστρέφει #ΔΙΑΙΡ./0! ως τιμή σφάλματος.

  • Η συνάρτηση MOD μπορεί να εκφραστεί μέσω της συνάρτησης INT:

MOD(n; d) = n - d*INT(n/d)

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=MOD(3; 2)

Υπόλοιπο της διαίρεσης 3/2

1

=MOD(-3; 2)

Υπόλοιπο της διαίρεσης -3/2. Το πρόσημο είναι το ίδιο με το πρόσημο του διαιρέτη

1

=MOD(3; -2)

Υπόλοιπο της διαίρεσης 3/-2. Το πρόσημο είναι το ίδιο με το πρόσημο του διαιρέτη

-1

=MOD(-3; -2)

Υπόλοιπο της διαίρεσης -3/-2. Το πρόσημο είναι το ίδιο με το πρόσημο του διαιρέτη

-1

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×