Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Επιστρέφει έναν κατακόρυφο πίνακα με τις συνηθέστερες ή συχνότερα επαναλαμβανόμενες τιμές σε έναν πίνακα ή περιοχή δεδομένων. Για οριζόντιους πίνακες, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση TRANSPOSE(MODE.MULT(αριθμός1;αριθμός2;...)).

Αυτή η συνάρτηση επιστρέφει περισσότερα από ένα αποτελέσματα εάν υπάρχουν πολλές επικρατούσες τιμές. Επειδή η συνάρτηση αυτή επιστρέφει έναν πίνακα τιμών, πρέπει να εισάγεται ως τύπος πίνακα.

Σύνταξη

MODE.MULT((αριθμός1;[αριθμός2];...)

Η σύνταξη της συνάρτησης MODE.MULT περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Αριθμός1     Υποχρεωτικό. Το πρώτο αριθμητικό όρισμα για το οποίο θέλετε να υπολογίσετε την επικρατούσα τιμή.

  • Αριθμός2; ...     Προαιρετικό. Τα ορίσματα αριθμών 2 έως 254 για τα οποία θέλετε να υπολογίσετε την επικρατούσα τιμή. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε πίνακα ή αναφορά σε έναν πίνακα αντί για ορίσματα διαχωρισμένα με ελληνικά ερωτηματικά.

Παρατηρήσεις

  • Τα ορίσματα μπορεί να είναι αριθμοί, ονόματα, πίνακες ή αναφορές που περιέχουν αριθμούς.

  • Εάν κάποιο όρισμα πίνακα ή αναφοράς περιέχει κείμενο, λογικές τιμές ή κενά κελιά, οι τιμές αυτές παραβλέπονται. Ωστόσο, περιλαμβάνονται τα κελιά με τιμή μηδέν.

  • Τα ορίσματα που είναι τιμές σφάλματος ή κείμενο που δεν μετατρέπεται σε αριθμούς προκαλούν σφάλμα.

  • Εάν το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει επαναλαμβανόμενα σημεία δεδομένων, η συνάρτηση MODE.MULT επιστρέφει την τιμή σφάλματος #Δ/Υ.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

1

2

3

4

3

2

1

2

3

5

6

1

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=MODE.MULT(A2:A13)

Ο τύπος =MODE.MULT(A2:A13) πρέπει να εισαχθεί ως τύπος πίνακα. Όταν εισαχθεί ως τύπος πίνακα, η συνάρτηση MODE.MULT επιστρέφει τις τιμές 1, 2 και 3 ως επικρατούσες τιμές, επειδή κάθε μία από αυτές εμφανίζεται 3 φορές. Εάν ο τύπος δεν εισαχθεί ως τύπος πίνακα, το αποτέλεσμα είναι μόνο το 1. Αυτό το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο που προκύπτει από τη χρήση της συνάρτησης MODE.SNGL. Όταν δημιουργήσαμε τον τύπο πίνακα, συμπεριλάβαμε αρκετά κελιά για να εξασφαλίσουμε ότι θα επιστραφούν όλες οι επικρατούσες τιμές. Ο τύπος πίνακα δημιουργήθηκε στην περιοχή C15:C22. Όταν δεν υπάρχουν επιπλέον επικρατούσες τιμές, υπάρχουν τιμές σφάλματος #Δ/Υ.

1

2

3

#Δ/Υ

#Δ/Υ

#Δ/Υ

#Δ/Υ

#Δ/Υ

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×