Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης MULTINOMIAL στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει τον λόγο του παραγοντικού ενός αθροίσματος τιμών προς το γινόμενο των παραγοντικών των τιμών.

Σύνταξη

MULTINOMIAL(αριθμός1; [αριθμός2]; ...)

Η σύνταξη της συνάρτησης MULTINOMIAL περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Αριθμός1; αριθμός2; ...    Το όρισμα αριθμός1 είναι υποχρεωτικό, οι επακόλουθοι αριθμοί είναι προαιρετικοί. 1 έως 255 τιμές για τις οποίες θέλετε να βρείτε το πολυώνυμο.

Παρατηρήσεις

  • Εάν κάποιο από τα ορίσματα δεν είναι αριθμός, η συνάρτηση MULTINOMIAL επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν κάποιο από τα ορίσματα είναι μικρότερο του μηδενός, η συνάρτηση MULTINOMIAL επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Το πολυώνυμο είναι:

    εξίσωση

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=MULTINOMIAL(2; 3; 4)

Ο λόγος του παραγοντικού του αθροίσματος των τιμών 2,3 και 4 (362880) προς το γινόμενο των παραγοντικών των τιμών 2,3 και 4 (288).

1260

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×