Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης NA στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει την τιμή σφάλματος #Δ/Υ. Η τιμή σφάλματος #Δ/Υ σημαίνει ότι "δεν υπάρχει" τιμή. Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση NA, για να σημάνετε κενά κελιά. Εισάγοντας την τιμή #Δ/Υ σε κελιά όπου δεν υπάρχουν δεδομένα, μπορείτε να αποφύγετε να συμπεριλάβετε κατά λάθος στους υπολογισμούς σας κενά κελιά. (Όταν ένας τύπος αναφέρεται σε κελί που περιέχει την τιμή #Δ/Υ, ο τύπος επιστρέφει την τιμή σφάλματος #Δ/Υ.)

Σύνταξη

NA( )

Η σύνταξη της συνάρτησης NA δεν διαθέτει ορίσματα.

Παρατηρήσεις

  • Πρέπει να συμπεριλάβετε κενές παρενθέσεις με το όνομα της συνάρτησης. Διαφορετικά, το Microsoft Excel δεν θα την αναγνωρίσει ως συνάρτηση.

  • Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε απευθείας την τιμή #Δ/Υ σε ένα κελί. Η συνάρτηση NA παρέχεται για λόγους συμβατότητας με άλλα προγράμματα υπολογιστικών φύλλων.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×