Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Επιστρέφει τον αριθμό ολόκληρων εργάσιμων ημερών μεταξύ δύο ημερομηνιών, χρησιμοποιώντας παραμέτρους για να υποδειχθεί ποιες και πόσες από τις ημέρες αντιστοιχούν σε Σαββατοκύριακα. Τα Σαββατοκύριακα και οι ημέρες που καθορίζονται ως αργίες δεν θεωρούνται εργάσιμες ημέρες.

Σύνταξη

NETWORKDAYS.INTL(ημερομηνία_έναρξης; ημερομηνία_λήξης; [σαββατοκύριακο]; [αργίες])

Η σύνταξη της συνάρτησης NETWORKDAYS.INTL περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Ημερομηνία_έναρξης και ημερομηνία_λήξης    Υποχρεωτικά. Οι ημερομηνίες για τις οποίες πρόκειται να υπολογιστεί η διαφορά. Το όρισμα ημερομηνία_έναρξης μπορεί να είναι προγενέστερο, ίδιο ή μεταγενέστερο του ορίσματος ημερομηνία_λήξης.

  • Σαββατοκύριακο    Προαιρετικό. Υποδηλώνει τις ημέρες της εβδομάδας που είναι Σαββατοκύριακα και δεν συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πλήρων εργάσιμων ημερών μεταξύ των ημερομηνιών των ορισμάτων ημερομηνία_έναρξης και ημερομηνία_λήξης. Το όρισμα σαββατοκύριακο είναι ένας αριθμός ή συμβολοσειρά Σαββατοκύριακου που καθορίζει πότε είναι το Σαββατοκύριακο.

    Οι αριθμητικές τιμές Σαββατοκύριακου υποδεικνύουν τις ακόλουθες ημέρες Σαββατοκύριακου:

Αριθμός Σαββατοκύριακου

Ημέρες Σαββατοκύριακου

1 ή παράλειψη της τιμής

Σάββατο, Κυριακή

2

Κυριακή, Δευτέρα

3

Δευτέρα, Τρίτη

4

Τρίτη, Τετάρτη

5

Τετάρτη, Πέμπτη

6

Πέμπτη, Παρασκευή

7

Παρασκευή, Σάββατο

11

Μόνο Κυριακή

12

Μόνο Δευτέρα

13

Μόνο Τρίτη

14

Μόνο Τετάρτη

15

Μόνο Πέμπτη

16

Μόνο Παρασκευή

17

Μόνο Σάββατο

Οι τιμές των συμβολοσειρών Σαββατοκύριακου έχουν μήκος επτά χαρακτήρες και κάθε χαρακτήρας αντιπροσωπεύει μια ημέρα της εβδομάδας ξεκινώντας με τη Δευτέρα. Το 1 αντιπροσωπεύει μια μη εργάσιμη ημέρα και το 0 αντιπροσωπεύει μια εργάσιμη ημέρα. Μόνο οι χαρακτήρες 1 και 0 επιτρέπονται στη συμβολοσειρά. Η χρήση της τιμής 1111111 θα επιστρέφει πάντα την τιμή 0.

Για παράδειγμα, η τιμή 0000011 θα έχει ως αποτέλεσμα ένα Σαββατοκύριακο που είναι το Σάββατο και η Κυριακή.

  • Αργίες    Προαιρετικό. Ένα προαιρετικό σύνολο μίας ή περισσότερων ημερομηνιών που πρόκειται να εξαιρεθούν από το ημερολόγιο των εργάσιμων ημερών. Το όρισμα αργίες θα πρέπει να είναι μια περιοχή κελιών που περιέχει τις ημερομηνίες ή μια σταθερά πίνακα με τις σειριακές τιμές που αντιπροσωπεύουν αυτές τις ημερομηνίες. Η σειρά των ημερομηνιών ή των σειριακών τιμών στο όρισμα αργίες μπορεί να είναι τυχαία.

Παρατηρήσεις

  • Εάν το όρισμα ημερομηνία_έναρξης είναι μεταγενέστερο του ορίσματος ημερομηνία_λήξης, η τιμή που επιστρέφεται θα είναι αρνητική και το μέγεθος θα είναι ο αριθμός των πλήρων εργάσιμων ημερών.

  • Εάν η τιμή του ορίσματος ημερομηνία_έναρξης είναι εκτός των ορίων για την τρέχουσα τιμή βάσης ημερομηνίας, η συνάρτηση NETWORKDAYS.INTL επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν η τιμή του ορίσματος ημερομηνία_λήξης είναι εκτός των ορίων για την τρέχουσα τιμή βάσης ημερομηνίας, η συνάρτηση NETWORKDAYS.INTL επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν μια συμβολοσειρά Σαββατοκύριακο δεν είναι έγκυρου μήκους ή περιέχει μη έγκυρους χαρακτήρες, η συνάρτηση NETWORKDAYS.INTL επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=NETWORKDAYS.INTL(DATE(2006;1;1);DATE(2006;31;1))

Έχει ως αποτέλεσμα 22 μελλοντικές εργάσιμες ημέρες. Αφαιρεί 9 μη εργάσιμες ημέρες σαββατοκύριακου (5 Σάββατα και 4 Κυριακές) από το σύνολο των 31 ημερών μεταξύ των δύο ημερομηνιών. Από προεπιλογή, το Σάββατο και η Κυριακή θεωρούνται μη εργάσιμες ημέρες.

22

=NETWORKDAYS.INTL(DATE(2006;2;28);DATE(2006;1;31))

Έχει ως αποτέλεσμα την τιμή -21, δηλαδή 21 εργάσιμες ημέρες στο παρελθόν.

-21

=NETWORKDAYS.INTL(DATE(2006;1;1),DATE(2006;2;1);7;{"2006/1/2";"2006/1/16"})

Έχει ως αποτέλεσμα 22 μελλοντικές εργάσιμες ημέρες, αφαιρώντας 10 μη εργάσιμες ημέρες (4 Παρασκευές, 4 Σάββατα, 2 αργίες) από τις 32 ημέρες μεταξύ της 1 Ιανουαρίου 2006 και της 1 Φεβρουαρίου 2006. Χρησιμοποιεί το όρισμα 7 για τις μη εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, οι οποίες είναι η Παρασκευή και το Σάββατο. Υπάρχουν επίσης δύο αργίες σε αυτήν τη χρονική περίοδο.

22

=NETWORKDAYS.INTL(DATE(2006;1;1);DATE(2006;2;1);"0010001";{"2006/1/2";"2006/1/16"})

Έχει ως αποτέλεσμα 22 μελλοντικές εργάσιμες ημέρες. Ακριβώς η ίδια χρονική περίοδος όπως στο αμέσως προηγούμενο παράδειγμα, με τη μόνη διαφορά ότι οι μη εργάσιμες ημέρες είναι η Κυριακή και η Τετάρτη.

20

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×