Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης NOMINAL στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει το ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο, δεδομένου του πραγματικού επιτοκίου και του αριθμού των περιόδων ανατοκισμού ανά έτος.

Σύνταξη

NOMINAL(πραγματικό_επιτόκιο; αριθμός_περιόδων_ανά_έτος)

Η σύνταξη της συνάρτησης NOMINAL περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Πραγματικό_επιτόκιο    Υποχρεωτικό. Το πραγματικό επιτόκιο.

  • Αριθμός_περιόδων_ανά_έτος    Υποχρεωτικό. Ο αριθμός των περιόδων ανατοκισμού ανά έτος.

Παρατηρήσεις

  • Το όρισμα αριθμός_περιόδων_ανά_έτος περικόπτεται, ώστε να αποτελεί ακέραιο αριθμό.

  • Εάν κάποιο από τα ορίσματα δεν είναι αριθμητικό, η συνάρτηση NOMINAL επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν πραγματικό_επιτόκιο ≤ 0 ή αριθμός_περιόδων_ανά_έτος < 1, η συνάρτηση NOMINAL αποδίδει την τιμή #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Συνάρτηση NOMINAL (πραγματικό_επιτόκιο;αριθμός_περιόδων_ανά_έτος) σχετίζεται με τη συνάρτηση EFFECT(ονομαστικό_επιτόκιο;αριθμός_περιόδων_ανά_έτος) μέσω της σχέσης πραγματικό_επιτόκιο=(1+(ονομαστικό_επιτόκιο/αριθμός_περιόδων_ανά_έτος))*αριθμός_περιόδων_ανά_έτος -1.

  • Η σχέση μεταξύ των συναρτήσεων NOMINAL και EFFECT εμφανίζεται στην ακόλουθη εξίσωση:

    Εξίσωση

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Περιγραφή

0,053543

Πραγματικό επιτόκιο

4

Αριθμός περιόδων ανατοκισμού ανά έτος

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=NOMINAL(A2;A3)

Ονομαστικό επιτόκιο σύμφωνα με τους παραπάνω όρους

0,05250032

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×