Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Επιστρέφει την κανονική κατανομή για καθορισμένη μέση τιμή και τυπική απόκλιση. Η συνάρτηση αυτή έχει πολύ μεγάλο εύρος εφαρμογής στη στατιστική, καθώς και στον έλεγχο υποθέσεων.

Σύνταξη

NORM.DIST(x;μέση_τιμή;τυπική_απόκλιση;αθροιστική)

Η σύνταξη της συνάρτησης NORM.DIST περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

 • X     Υποχρεωτικό. Η τιμή για την οποία θέλετε την κατανομή.

 • Μέση_τιμή     Υποχρεωτικό. Ο αριθμητικός μέσος της κατανομής.

 • Τυπική_απόκλιση     Υποχρεωτικό. Η τυπική απόκλιση της κατανομής.

 • Αθροιστική     Υποχρεωτικό. Μια λογική τιμή που καθορίζει το είδος της συνάρτησης. Εάν το όρισμα αθροιστική είναι TRUE, η συνάρτηση NORM. Η συνάρτηση DIST επιστρέφει τη συνάρτηση αθροιστικής κατανομής. εάν FALSE, επιστρέφει τη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας.

Παρατηρήσεις

 • Εάν το όρισμα μέση_τιμή ή τυπική_απόκλιση δεν είναι αριθμητικό, η συνάρτηση NORM.DIST επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν τυπική_απόκλιση ≤ 0, η συνάρτηση NORM.DIST επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν μέση_τιμή = 0, τυπική_απόκλιση = 1 και αθροιστική = TRUE, η συνάρτηση NORM.DIST επιστρέφει την τυπική κανονική κατανομή, τη συνάρτηση NORM.S.DIST.

 • Η εξίσωση της συνάρτησης κανονικής πυκνότητας (αθροιστική = FALSE) είναι:

  Εξίσωση

 • Εάν αθροιστική = TRUE, ο τύπος είναι το ολοκλήρωμα από το μείον άπειρο στο όρισμα x του συγκεκριμένου τύπου.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Περιγραφή

42

Τιμή για την οποία θέλετε την κατανομή

40

Αριθμητικός μέσος της κατανομής

1,5

Τυπική απόκλιση της κατανομής

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=NORM.DIST(A2;A3;A4;TRUE)

Συνάρτηση αθροιστικής κατανομής για τους παραπάνω όρους

0,9087888

=NORM.DIST(A2;A3;A4;FALSE)

Συνάρτηση μάζας πιθανότητας για τους παραπάνω όρους

0,10934

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×