Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης NUMBERVALUE στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Μετατρέπει κείμενο σε αριθμό με τρόπο ανεξάρτητο από τις τοπικές ρυθμίσεις.

Σύνταξη

NUMBERVALUE(Κείμενο; [Διαχωριστό_δεκαδικών]; [Διαχωριστικό_ομάδας])

Η σύνταξη της συνάρτησης NUMBERVALUE περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα.

 • Κείμενο    Υποχρεωτικό. Το κείμενο που θα μετατραπεί σε αριθμό.

 • Διαχωριστό_δεκαδικών    Προαιρετικό. Ο χαρακτήρας που χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό του ακέραιου από το δεκαδικό μέρος του αποτελέσματος.

 • Διαχωριστικό_ομάδας    Προαιρετικό. Ο χαρακτήρας που χρησιμοποιούνται για το διαχωρισμό ομαδοποιήσεων αριθμών, όπως χιλιάδες από εκατοντάδες και εκατομμύρια από χιλιάδες.

Παρατηρήσεις

 • Εάν δεν καθορίζονται τα ορίσματα διαχωριστικό_δεκαδικών και διαχωριστικό_ομάδας, χρησιμοποιούνται διαχωριστικά από τις τρέχουσες τοπικές ρυθμίσεις.

 • Εάν χρησιμοποιούνται πολλοί χαρακτήρες στα ορίσματα διαχωριστικό_δεκαδικών ή διαχωριστικό_ομάδας, χρησιμοποιείται μόνο ο πρώτος χαρακτήρας.

 • Εάν καθορίζεται κενή συμβολοσειρά ("") ως όρισμα κειμένου, το αποτέλεσμα είναι 0.

 • Τα κενά διαστήματα στο όρισμα κείμενο παραλείπονται, ακόμα και στο μέσο του ορίσματος. Για παράδειγμα, η τιμή " 3 000 " αποδίδει τον αριθμό 3000.

 • Εάν χρησιμοποιείται διαχωριστικό δεκαδικών περισσότερες από μία φορές στο όρισμα κείμενο, η συνάρτηση NUMBERVALUE επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν παρουσιάζεται διαχωριστικό ομάδας πριν από το διαχωριστικό δεκαδικών στο όρισμα κείμενο, το διαχωριστικό ομάδας παραλείπεται.

 • Εάν παρουσιαστεί διαχωριστικό ομάδας μετά το διαχωριστικό δεκαδικών στο όρισμα κείμενο, η συνάρτηση NUMBERVALUE επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν δεν είναι έγκυρα κάποια από τα ορίσματα , η συνάρτηση NUMBERVALUE επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν το όρισμα κείμενο τελειώνει σε ένα ή περισσότερα σύμβολα ποσοστού (%), αυτά χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό του αποτελέσματος. Πολλά σύμβολα ποσοστού λειτουργούν ως προσθετικά εάν χρησιμοποιούνται στο όρισμα κείμενο όπως ακριβώς κι όταν χρησιμοποιούνται σε έναν τύπο. Για παράδειγμα, ο τύπος =NUMBERVALUE("9%%") επιστρέφει το ίδιο αποτέλεσμα (0,0009 ) με τον τύπο =9%%.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=NUMBERVALUE("2,500.27".".".",")

Επιστρέφει την τιμή 2.500,27. Η υποδιαστολή στο όρισμα κειμένου του παραδείγματος καθορίζεται στο δεύτερο όρισμα ως τελεία και το διαχωριστικό χιλιάδων καθορίζεται ως κόμμα στο τρίτο όρισμα.

2500,27

=NUMBERVALUE("3,5%")

Επιστρέφει την τιμή 0,035. Επειδή δεν έχουν καθοριστεί προαιρετικά ορίσματα, χρησιμοποιούνται η υποδιαστολή και το διαχωριστικό χιλιάδων των τρεχουσών τοπικών ρυθμίσεων. Το σύμβολο % δεν εμφανίζεται, παρότι υπολογίζεται το ποσοστό.

0,035

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×