Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Support
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης ODDFYIELD στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Αποδίδει την απόδοση ενός χρεογράφου με μη τακτική (βραχεία ή μακρά) πρώτη περίοδο.

Σύνταξη

ODDFYIELD(διακανονισμός; λήξη; έκδοση; πρώτο_τοκομερίδιο; επιτόκιο; τιμή; εξαργύρωση; συχνότητα; [βάση])

Σημαντικό: Οι ημερομηνίες πρέπει να εισάγονται με τη συνάρτηση DATE ή ως αποτελέσματα άλλων τύπων ή συναρτήσεων. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DATE(2008;5;23) για την 23η Μαΐου 2008. Ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα, εάν εισαγάγετε ημερομηνίες ως κείμενο.

Η σύνταξη της συνάρτησης ODDFYIELD περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

 • Διακανονισμός    Υποχρεωτικό. Η ημερομηνία διακανονισμού του χρεογράφου. Η ημερομηνία διακανονισμού του χρεογράφου είναι εκείνη η ημερομηνία, μετά την ημερομηνία έκδοσης, κατά την οποία το χρεόγραφο πωλείται στον αγοραστή.

 • Λήξη    Υποχρεωτικό. Η ημερομηνία λήξης του χρεογράφου. Η ημερομηνία λήξης είναι η ημερομηνία κατά την οποία λήγει το χρεόγραφο.

 • Έκδοση    Υποχρεωτικό. Η ημερομηνία έκδοσης του χρεογράφου.

 • Πρώτο_τοκομερίδιο    Υποχρεωτικό. Η ημερομηνία του πρώτου τοκομεριδίου του χρεογράφου.

 • Επιτόκιο    Υποχρεωτικό. Το επιτόκιο του χρεογράφου.

 • Τιμή    Υποχρεωτικό. Η τιμή του χρεογράφου.

 • Εξαργύρωση    Υποχρεωτικό. Η τιμή εξαγοράς του χρεογράφου ανά 100 € ονομαστικής αξίας.

 • Συχνότητα    Υποχρεωτικό. Ο αριθμός των πληρωμών τοκομεριδίων ανά έτος. Για ετήσιες πληρωμές, συχνότητα = 1, για εξαμηνιαίες, συχνότητα = 2, για τριμηνιαίες, συχνότητα = 4.

 • Βάση    Προαιρετικό. Ο τύπος της βάσης υπολογισμού των ημερών που χρησιμοποιείται.

Βάση

Βάση υπολογισμού των ημερών

0 ή παράλειψη της τιμής

ΗΠΑ (NASD) 30/360

1

Πραγματική/πραγματική

2

Πραγματική/360

3

Πραγματική/365

4

Ευρωπαϊκός 30/360

Παρατηρήσεις

 • Το Microsoft Excel αποθηκεύει ημερομηνίες με τη μορφή διαδοχικών σειριακών αριθμών, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε υπολογισμούς. Από προεπιλογή, η ημερομηνία 1 Ιανουαρίου 1900 είναι ο αύξων αριθμός 1, ενώ η ημερομηνία 1 Ιανουαρίου 2008 είναι ο αύξων αριθμός 39448, γιατί βρίσκεται 39.448 ημέρες μετά την 1η Ιανουαρίου 1900.

 • Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η ημερομηνία κατά την οποία κάποιος αγοραστής αποκτά ένα τοκομερίδιο, όπως ένα ομόλογο. Η ημερομηνία λήξης είναι η ημερομηνία κατά την οποία λήγει το τοκομερίδιο. Για παράδειγμα, υποθέστε ότι ένα ομόλογο τριακονταετούς διάρκειας εκδίδεται την 1η Ιανουαρίου 2008 και αποκτάται από κάποιον αγοραστή έξι μήνες αργότερα. Ημερομηνία έκδοσης είναι η 1η Ιανουαρίου 2008, ημερομηνία διακανονισμού η 1η Ιουλίου 2008 και ημερομηνία λήξης η 1η Ιανουαρίου 2038, δηλαδή 30 χρόνια μετά την 1η Ιανουαρίου 2008, την ημερομηνία έκδοσης.

 • Τα ορίσματα διακανονισμός, λήξη, έκδοση, πρώτο_τοκομερίδιο και βάση περικόπτονται, ώστε να είναι ακέραιοι αριθμοί.

 • Εάν τα ορίσματα διακανονισμός, λήξη, έκδοση ή πρώτο_τοκομερίδιο δεν είναι έγκυρες ημερομηνίες, η συνάρτηση ODDFYIELD επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν επιτόκιο < 0 ή τιμή ≤ 0, η συνάρτηση ODDFYIELD επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν βάση < 0 ή βάση > 4, η συνάρτηση ODDFYIELD επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

 • Πρέπει να ισχύει η ακόλουθη προϋπόθεση για τις ημερομηνίες, αλλιώς η συνάρτηση ODDFYIELD επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος:

  λήξη > πρώτο_τοκομερίδιο > διακανονισμός > έκδοση

 • Το Excel χρησιμοποιεί μια επαναληπτική μέθοδο για τον υπολογισμό της συνάρτησης ODDFYIELD. Η συνάρτηση αυτή χρησιμοποιεί τη μέθοδο Newton, με βάση τον τύπο που χρησιμοποιείται στη συνάρτηση ODDFPRICE. Η απόδοση μεταβάλλεται μέσω 100 διαδοχικών προσεγγίσεων, μέχρις ότου η εκτιμώμενη τιμή με τη δοθείσα απόδοση να προσεγγίζει την τιμή. Ανατρέξτε στη συνάρτηση ODDFPRICE για τον τύπο που χρησιμοποιεί η συνάρτηση ODDFYIELD.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Περιγραφή ορισμάτων

11 Νοεμβρίου 2008

Ημερομηνία διακανονισμού

1 Μαρτίου 2021

Ημερομηνία λήξης

15 Οκτωβρίου 2008

Ημερομηνία έκδοσης

1 Μαρτίου 2009

Ημερομηνία πρώτου τοκομεριδίου

5,75%

Επιτόκιο

84,50

Τιμή

100

Τιμή εξαργύρωσης

2

Η συχνότητα είναι εξαμηνιαία

0

30/360 βάση υπολογισμού

Τύπος

Περιγραφή

Α ποτέλεσμα

=ODDFYIELD(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9; A10)

Η απόδοση ενός χρεογράφου με μη τακτική (βραχεία ή μακρά) πρώτη περίοδο, για το ομόλογο, με χρήση των όρων των κελιών A2:A10 ως ορίσματα της συνάρτησης. Το αποτέλεσμα είναι (0,0772 ή 7,72%).

7,72%

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×