Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με τη Microsoft
Εισέλθετε ή δημιουργήστε ένα λογαριασμό.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε το λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης PDURATION στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει τον αριθμό των περιόδων που απαιτούνται από μια επένδυση για την επίτευξη μιας καθορισμένης τιμής.

Σύνταξη

PDURATION(επιτόκιο; παρούσα_αξία; μελλοντική_αξία)

Η σύνταξη της συνάρτησης PDURATION περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα.

  • Επιτόκιο    Υποχρεωτικό. Το όρισμα επιτόκιο είναι το επιτόκιο ανά περίοδο.

  • Παρούσα_αξία    Υποχρεωτικό. Το όρισμα παρούσα_αξία είναι η τρέχουσα αξία της επένδυσης.

  • Μελλοντική_αξία    Υποχρεωτικό. Το όρισμα μελλοντική_αξία είναι η επιθυμητή μελλοντική αξία της επένδυσης.

Η συνάρτηση PDURATION χρησιμοποιεί την ακόλουθη εξίσωση, όπου η τιμή specifiedValue ισούται με την μελλοντική_αξία και η τιμή currentValue ισούται με την παρούσα_αξία:

Εξίσωση PDURATION

Παρατηρήσεις

  • Η συνάρτηση PDURATION απαιτεί όλα τα ορίσματα να είναι θετικές τιμές.

  • Εάν οι τιμές των ορισμάτων δεν είναι έγκυρες, η συνάρτηση PDURATION επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν τα ορίσματα δεν χρησιμοποιούν έγκυρους τύπους δεδομένων, η συνάρτηση PDURATION επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=PDURATION(2,5%;2000;2200)

Ο αριθμός των ετών που απαιτούνται ώστε μια επένδυση των 2.000 €, με ετήσιο κέρδος 2,5%, να φτάσει στο ποσό των 2.200 € (3,86 έτη).

3,86

=PDURATION(0,025/12;1000;1200)

Ο αριθμός των μηνών που απαιτούνται ώστε μια επένδυση των 1.000 €, με ετήσιο κέρδος 2,5%, να φτάσει στο ποσό των 1.200 € (87,6 μήνες).

87,6

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×