Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Επιστρέφει το k-οστό εκατοστημόριο των τιμών μιας περιοχής, όπου το k ανήκει στην περιοχή 0 έως 1.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συνάρτηση, για να καθορίσετε ένα όριο αποδοχής. Για παράδειγμα, μπορεί να αποφασίσετε να εξετάσετε υποψηφίους με βαθμολογία μεγαλύτερη από το 90ό εκατοστημόριο.

Σύνταξη

PERCENTILE.INC(πίνακας;k)

Η σύνταξη της συνάρτησης PERCENTILE.INC περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Πίνακας     Υποχρεωτικό. Ο πίνακας ή η περιοχή δεδομένων που ορίζει τα διαστήματα σχετικής κατάταξης.

  • K     Υποχρεωτικό. Η τιμή του εκατοστημορίου στην περιοχή από 0 έως 1, συμπεριλαμβανομένων των ακραίων τιμών.

Παρατηρήσεις

  • Εάν το όρισμα πίνακας είναι κενό, η συνάρτηση PERCENTILE.INC επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν το όρισμα k δεν είναι αριθμητικό, η συνάρτηση PERCENTILE.INC επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν k είναι < 0 ή εάν k > 1, η συνάρτηση PERCENTILE.INC επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν το όρισμα k δεν είναι πολλαπλάσιο του 1/(n - 1), η συνάρτηση PERCENTILE.INC υπολογίζει την τιμή στο k-οστό εκατοστημόριο με παρεμβολή.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Αν χρειαστεί, μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

1

3

2

4

Τύπος

Περιγραφή

Α ποτέλεσμα

=PERCENTILE.INC(A2:A5;0,3)

Το τριακοστό εκατοστημόριο της περιοχής A2:A5.

1,9

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×