Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Επιστρέφει την κατάταξη μιας τιμής σε ένα σύνολο δεδομένων, ως ποσοστό του συνόλου δεδομένων. Η συνάρτηση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της σχετικής κατάταξης μιας τιμής σε ένα σύνολο δεδομένων. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση PERCENTRANK για να υπολογίσετε την κατάταξη του αποτελέσματος ενός ελέγχου καταλληλότητας μεταξύ όλων των αποτελεσμάτων του ελέγχου.

Σημαντικό: Η συνάρτηση αυτή έχει αντικατασταθεί με μία ή περισσότερες νέες συναρτήσεις που ενδέχεται να παρέχουν βελτιωμένη ακρίβεια και των οποίων τα ονόματα αντιπροσωπεύουν καλύτερα τη χρήση τους. Αν και αυτή η συνάρτηση είναι ακόμα διαθέσιμη για συμβατότητα με παλαιότερες εκδόσεις, πρέπει να χρησιμοποιείτε τις νέες συναρτήσεις στο εξής, επειδή αυτή η συνάρτηση μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε μελλοντικές εκδόσεις του Excel.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νέες συναρτήσεις, ανατρέξτε στο θέμα Συνάρτηση PERCENTRANK.EXC και Συνάρτηση PERCENTRANK.INC.

Σύνταξη

PERCENTRANK(πίνακας;x;[σημαντικότητα])

Η σύνταξη της συνάρτησης PERCENTRANK περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Πίνακας     Υποχρεωτικό. Ο πίνακας ή η περιοχή δεδομένων με αριθμητικές τιμές που καθορίζουν τα διαστήματα σχετικής κατάταξης.

  • X     Υποχρεωτικό. Η τιμή της οποίας θέλετε να μάθετε την κατάταξη.

  • Σημαντικότητα     Προαιρετικό. Μια τιμή που καθορίζει τον αριθμό των σημαντικών ψηφίων για την αποδιδόμενη ποσοστιαία τιμή. Εάν παραλείπεται, η συνάρτηση PERCENTRANK χρησιμοποιεί τρία σημαντικά ψηφία (0,xxx).

Παρατηρήσεις

  • Εάν το όρισμα πίνακας είναι κενό, η συνάρτηση PERCENTRANK επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν σημαντικότητα < 1, η συνάρτηση PERCENTRANK επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν το όρισμα x δεν συμπίπτει με καμία τιμή του ορίσματος πίνακας, η συνάρτηση PERCENTRANK υπολογίζει την ποσοστιαία τιμή κατάταξης με παρεμβολή.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Αν χρειαστεί, μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

13

12

11

8

4

3

2

1

1

1

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

Αποτέλεσμα

=PERCENTRANK(A2:A11;2)

Ποσοστιαία τιμή κατάταξης του 2 στην περιοχή A2:A11. Το αποτέλεσμα είναι 0,333 επειδή τρεις τιμές του συνόλου είναι μικρότερες του 2 και έξι είναι μεγαλύτερες του 2. Επειδή υπάρχει το 2 στην περιοχή (κελί A8), ο αριθμός των τιμών που είναι μικρότερες του 2 διαιρείται με το άθροισμα του αριθμού των τιμών που είναι μικρότερες του 2 και του αριθμού των τιμών που είναι μεγαλύτερες του 2. Δηλαδή, 3/(3+6)=0,333.

0,333

=PERCENTRANK(A2:A11;4)

Ποσοστιαία τιμή κατάταξης του 4 στην περιοχή A2:A11. Πέντε τιμές είναι μικρότερες του 4 και τέσσερις είναι μεγαλύτερες. Με βάση το παραπάνω παράδειγμα, 5/(4+5)=0,555.

0,555

=PERCENTRANK(A2:A11;8)

Ποσοστιαία τιμή κατάταξης του 8 στην περιοχή A2:A11. Έξι τιμές είναι μικρότερες του 8 και 3 είναι μεγαλύτερες. Με βάση το παραπάνω παράδειγμα, 6/(6+3)=0,666.

0,666

=PERCENTRANK(A2:A11;5)

Ποσοστιαία τιμή κατάταξης του 5 στην περιοχή A2:A11. Αντίθετα με τα παραπάνω παραδείγματα, το 5 δεν βρέθηκε στην περιοχή. Η τιμή της συνάρτησης PERCENTRANK για το 5 υπολογίζεται βάσει του ενός τετάρτου μεταξύ της τιμής της συνάρτησης PERCENTRANK για το 4 και της τιμής της συνάρτησης PERCENTRANK για το 8. Αυτή είναι (0,555)+(0,25*(0,666-0,555)) ή 0,583.

0,583

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×