Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Επιστρέφει την κατάταξη μιας τιμής σε ένα σύνολο δεδομένων, ως ποσοστό (0 έως 1, εκτός των ακραίων τιμών) του συνόλου δεδομένων.

Σύνταξη

PERCENTRANK.EXC(πίνακας;x;[σημαντικότητα])

Η σύνταξη της συνάρτησης PERCENTRANK.EXC περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Πίνακας     Υποχρεωτικό. Ο πίνακας ή η περιοχή δεδομένων με αριθμητικές τιμές, που καθορίζουν τα διαστήματα σχετικής κατάταξης.

  • X     Υποχρεωτικό. Η τιμή της οποίας θέλετε να μάθετε την κατάταξη.

  • Σημαντικότητα     Προαιρετικό. Μια τιμή που καθορίζει τον αριθμό των σημαντικών ψηφίων για την αποδιδόμενη ποσοστιαία τιμή. Εάν παραλειφθεί, η συνάρτηση PERCENTRANK.EXC χρησιμοποιεί τρία σημαντικά ψηφία (0,xxx).

Παρατηρήσεις

  • Εάν ο πίνακας είναι κενός, η συνάρτηση PERCENTRANK.EXC επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν η σημαντικότητα είναι < 1, η συνάρτηση PERCENTRANK.EXC επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν το x δεν συμπίπτει με καμία τιμή του πίνακα, η συνάρτηση PERCENTRANK.EXC υπολογίζει την ποσοστιαία τιμή κατάταξης με παρεμβολή.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Αν χρειαστεί, μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

1

2

3

6

6

6

7

8

9

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=PERCENTRANK.EXC(A2:A10; 7)

Επιστρέφει την κατάταξη της τιμής 7 από τον πίνακα που περιέχεται στα κελιά A2:A10.

0,7

=PERCENTRANK.EXC(A2:A10;5,43)

Επιστρέφει την κατάταξη της τιμής 5,43 στον ίδιο πίνακα.

0,381

=PERCENTRANK.EXC(A2:A10;5,43;1)

Επιστρέφει την κατάταξη της τιμής 5,43 στον ίδιο πίνακα, εμφανίζοντας μόνο 1 σημαντικό ψηφίο στο αποτέλεσμα (η προεπιλογή είναι 3).

0,3

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×