Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Επιστρέφει την κατάταξη μιας τιμής σε ένα σύνολο δεδομένων, ως ποσοστό (κλειστό διάστημα 0 έως 1) του συνόλου δεδομένων.

Η συνάρτηση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της σχετικής κατάταξης μιας τιμής σε ένα σύνολο δεδομένων. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση PERCENTRANK.INC, για να υπολογίσετε την κατάταξη του αποτελέσματος ενός ελέγχου καταλληλότητας μεταξύ όλων των αποτελεσμάτων του ελέγχου.

Σύνταξη

PERCENTRANK.INC(πίνακας;x;[σημαντικότητα])

Η σύνταξη της συνάρτησης PERCENTRANK.INC περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Πίνακας     Υποχρεωτικό. Ο πίνακας ή η περιοχή δεδομένων με αριθμητικές τιμές που καθορίζουν τα διαστήματα σχετικής κατάταξης.

  • X     Υποχρεωτικό. Η τιμή της οποίας θέλετε να μάθετε την κατάταξη.

  • Σημαντικότητα     Προαιρετικό. Μια τιμή που καθορίζει τον αριθμό των σημαντικών ψηφίων για την αποδιδόμενη ποσοστιαία τιμή. Εάν παραλειφθεί, η συνάρτηση PERCENTRANK.INC χρησιμοποιεί τρία σημαντικά ψηφία (0,xxx).

Παρατηρήσεις

  • Εάν ο πίνακας είναι κενός, η συνάρτηση PERCENTRANK.INC επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν σημαντικότητα < 1, η συνάρτηση PERCENTRANK.INC επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν το όρισμα x δεν συμπίπτει με καμία τιμή του ορίσματος πίνακας, η συνάρτηση PERCENTRANK.INC υπολογίζει την ποσοστιαία τιμή κατάταξης με παρεμβολή.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Αν χρειαστεί, μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

13

12

11

8

4

3

2

1

1

1

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=PERCENTRANK.INC(A2:A11;2)

Ποσοστιαία τιμή κατάταξης του 2 στην περιοχή A2:A11 (0,333, επειδή 3 τιμές από το σύνολο τιμών είναι μικρότερες του 2 και 6 είναι μεγαλύτερες του 2, 3/(3+6)=0,333).

0,333

=PERCENTRANK.INC(A2:A11;4)

Ποσοστιαία τιμή κατάταξης του 4 στην περιοχή A2:A11.

0,555

=PERCENTRANK.INC(A2:A11;8)

Ποσοστιαία τιμή κατάταξης του 8 στην περιοχή A2:A11.

0,666

=PERCENTRANK.INC(A2:A11;5)

Ποσοστιαία τιμή κατάταξης του 5 στην περιοχή A2:A11 (0,583, το ένα τέταρτο της απόστασης μεταξύ της τιμής της συνάρτησης PERCENTRANK.INC για το 4 και της τιμής της συνάρτησης PERCENTRANK.INC για το 8).

0,583

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×