Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης PERMUTATIONA στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει τον αριθμό των διατάξεων για έναν δεδομένο αριθμό αντικειμένων (με επαναλήψεις) που επιλέγονται από ένα σύνολο αντικειμένων.

Σύνταξη

PERMUTATIONA(αριθμός, επιλεγμένος-αριθμός)

Η σύνταξη της συνάρτησης PERMUTATIONA περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα.

  • Αριθμός    Υποχρεωτικό. Ένας ακέραιος που αντιπροσωπεύει το συνολικό αριθμό αντικειμένων.

  • Επιλεγμένος_αριθμός    Υποχρεωτικό. Ένας ακέραιος που αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αντικειμένων κάθε διάταξης.

Η συνάρτηση PERMUTATIONA χρησιμοποιεί την εξής εξίσωση:

Εξίσωση PERMUTATIONA

Παρατηρήσεις

  • Και τα δύο ορίσματα περικόπτονται, ώστε να αποτελούν ακέραιους αριθμούς.

  • Εάν τα αριθμητικά ορίσματα είναι τιμές που δεν είναι έγκυρες, για παράδειγμα, όταν ο συνολικός αριθμός είναι μηδέν (0) και ο επιλεγμένος αριθμός είναι μεγαλύτερος από μηδέν (0), η συνάρτηση PERMUTATIONA επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν τα αριθμητικά ορίσματα χρησιμοποιούν τύπους δεδομένων που δεν είναι αριθμητικοί, η συνάρτηση PERMUTATIONA επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=PERMUTATIONA(3;2)

Έστω ότι υπάρχουν 3 αντικείμενα στην ομάδα, [4;5;6]. Με τη χρήση της συνάρτησης PERMUTATIONA με 2 από τα 3 αντικείμενα, υπάρχουν 9 τρόποι διευθέτησης των αριθμών με επανάληψη:

9

4,4

4,5

4,6

5,4

5,5

5,6

6,4

6,5

6,6

=PERMUTATIONA(2;2)

Έστω ότι υπάρχουν 2 αντικείμενα στην ομάδα, [3;5]. Με τη χρήση της συνάρτησης PERMUTATIONA και στα δύο αντικείμενα, υπάρχουν 4 τρόποι διευθέτησης των αριθμών με επανάληψη:

4

3,3

3,5

5,3

5,5

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×