Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης PI στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει τον αριθμό 3,14159265358979, τη μαθηματική σταθερά π, με ακρίβεια 15 ψηφίων.

Σύνταξη

τυπική απόκλιση

Η σύνταξη της συνάρτησης PI δεν διαθέτει ορίσματα.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Ακτίνα

3

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=PI()

Επιστρέφει το π.

3,141592654

=PI()/2

Επιστρέφει το π/2.

1,570796327

=PI()*(A3^2)

Περιοχή κύκλου με ακτίνα που περιγράφεται στο κελί A3.

28,27433388

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με την ποιότητα της μετάφρασης;

Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Έχετε πρόσθετα σχόλια; (Προαιρετικό)

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×