Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της prob  σε Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει την πιθανότητα οι τιμές μιας περιοχής να βρίσκονται μεταξύ δύο ορίων. Εάν δεν δίνεται ανώτερο_όριο, η συνάρτηση επιστρέφει την πιθανότητα οι τιμές του ορίσματος x_εύρος να είναι ίσες με το κατώτερο_όριο.

Σύνταξη

PROB(x_εύρος; εύρος_πιθανοτήτων; [κατώτερο_όριο]; [ανώτερο_όριο])

Η σύνταξη της συνάρτησης PROB περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • X_εύρος    Υποχρεωτικό. Η περιοχή των αριθμητικών τιμών της μεταβλητής x για τις οποίες υπάρχουν σχετικές πιθανότητες.

  • Εύρος_πιθανοτήτων    Υποχρεωτικό. Ένα σύνολο πιθανοτήτων που σχετίζεται με τις τιμές του ορίσματος x_εύρος.

  • Κατώτερο_όριο    Προαιρετικό. Το κάτω φράγμα της τιμής για την οποία θέλετε την πιθανότητα.

  • Ανώτερο_όριο    Προαιρετικό. Το προαιρετικό άνω φράγμα της τιμής για την οποία θέλετε την πιθανότητα.

Παρατηρήσεις

  • Εάν οποιαδήποτε τιμή του ορίσματος εύρος_πιθανοτήτων είναι ≤ 0 ή εάν οποιαδήποτε τιμή του ορίσματος εύρος_πιθανοτήτων είναι > 1, η συνάρτηση PROB επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν το άθροισμα των τιμών του ορίσματος εύρος_πιθανοτήτων δεν ισούται με 1, η συνάρτηση PROB επιστρέφει την τιμή #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν παραλειφθεί το όρισμα ανώτερο_όριο, η συνάρτηση PROB επιστρέφει την πιθανότητα να ισούται η τιμή με το κατώτερο_όριο.

  • Εάν τα ορίσματα x_εύρος και εύρος_πιθανοτήτων περιέχουν διαφορετικό αριθμό σημείων δεδομένων, η συνάρτηση PROB επιστρέφει την τιμή σφάλματος #Δ/Υ.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Τιμή του x

Πιθανότητα

0

0,2

1

0,3

2

0,1

3

0,4

Τύπος

Περιγραφή

Α ποτέλεσμα

=PROB(A3:A6;B3:B6;2)

Η πιθανότητα το x να είναι 2.

0,1

=PROB(A3:A6;B3:B6;1;3)

Η πιθανότητα να κυμαίνεται το x μεταξύ του 1 και 3.

0,8

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×