Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Επιστρέφει το τεταρτημόριο ενός συνόλου δεδομένων. Τα τεταρτημόρια χρησιμοποιούνται συχνά σε δεδομένα πωλήσεων και έρευνας για το χωρισμό πληθυσμών σε ομάδες. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση QUARTILE, για να υπολογίσετε το 25% των υψηλότερων εισοδημάτων σε έναν πληθυσμό.

Σημαντικό: Η συνάρτηση αυτή έχει αντικατασταθεί με μία ή περισσότερες νέες συναρτήσεις που ενδέχεται να παρέχουν βελτιωμένη ακρίβεια και των οποίων τα ονόματα αντιπροσωπεύουν καλύτερα τη χρήση τους. Αν και αυτή η συνάρτηση είναι ακόμα διαθέσιμη για συμβατότητα με παλαιότερες εκδόσεις, πρέπει να χρησιμοποιείτε τις νέες συναρτήσεις στο εξής, επειδή αυτή η συνάρτηση μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε μελλοντικές εκδόσεις του Excel.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νέες συναρτήσεις, ανατρέξτε στο θέμα Συνάρτηση QUARTILE.EXC και Συνάρτηση QUARTILE.INC.

Σύνταξη

QUARTILE(πίνακας;τεταρτημόριο)

Η σύνταξη της συνάρτησης QUARTILE περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Πίνακας     Υποχρεωτικό. Ο πίνακας ή η περιοχή κελιών με αριθμητικές τιμές, για τις οποίες θέλετε το τεταρτημόριο.

  • Τεταρτημόριο     Υποχρεωτικό. Καθορίζει την επιστρεφόμενη τιμή.

Εάν το όρισμα τεταρτημόριο είναι

Η συνάρτηση QUARTILE επιστρέφει

0

Ελάχιστη τιμή

1

Πρώτο τεταρτημόριο (25ο εκατοστημόριο)

2

Διάμεση τιμή (50ο εκατοστημόριο)

3

Τρίτο τεταρτημόριο (75ο εκατοστημόριο)

4

Μέγιστη τιμή


Παρατηρήσεις

  • Εάν το όρισμα πίνακας είναι κενό, η συνάρτηση QUARTILE επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν το όρισμα τεταρτημόριο δεν είναι ακέραιος, τα δεκαδικά ψηφία περικόπτονται.

  • Εάν τεταρτημόριο < 0 ή τεταρτημόριο > 4, η συνάρτηση QUARTILE επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Οι συναρτήσεις MIN, MEDIAN και MAX επιστρέφουν την ίδια τιμή με την QUARTILE, όταν το όρισμα τεταρτημόριο έχει τιμή 0 (μηδέν), 2 και 4 αντίστοιχα.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

1

2

4

7

8

9

10

12

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

Α ποτέλεσμα

=QUARTILE(A2:A9;1)

Πρώτο τεταρτημόριο (25ο εκατοστημόριο) των παραπάνω δεδομένων (3,5)

3,5

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×