Επιστρέφει το τεταρτημόριο του συνόλου δεδομένων, με βάση τις τιμές εκατοστημορίου στο ανοικτό διάστημα 0 έως 1.

Σύνταξη

QUARTILE.EXC(πίνακας,τεταρτημόριο)

Η σύνταξη της συνάρτησης QUARTILE.EXC περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Πίνακας     Υποχρεωτικό. Ο πίνακας ή η περιοχή κελιών με αριθμητικές τιμές, για τις οποίες θέλετε το τεταρτημόριο.

  • Τεταρτημόριο     Υποχρεωτικό. Καθορίζει την επιστρεφόμενη τιμή.

Παρατηρήσεις

  • Εάν το όρισμα πίνακας είναι κενό, η συνάρτηση QUARTILE.EXC επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν το όρισμα τεταρτημόριο δεν είναι ακέραιος, τα δεκαδικά ψηφία περικόπτονται.

  • Εάν τεταρτημόριο ≤ 0 ή τεταρτημόριο ≥ 4, η συνάρτηση QUARTILE.EXC επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Οι συναρτήσεις MIN, MEDIAN και MAX επιστρέφουν την ίδια τιμή με την QUARTILE.EXC, όταν το όρισμα τεταρτημόριο έχει τιμή 0 (μηδέν), 2 και 4 αντίστοιχα.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

6

7

15

36

39

40

41

42

43

47

49

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=QUARTILE.EXC(A2:A12;1)

Εντοπίζει τη θέση του πρώτου τεταρτημόριου (15).

15

=QUARTILE.EXC(A2:A12;3)

Εντοπίζει τη θέση του τρίτου τεταρτημόριου (43).

43

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×