Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Επιστρέφει το τεταρτημόριο ενός συνόλου δεδομένων, με βάση τις τιμές εκατοστημορίου στο κλειστό διάστημα 0 έως 1.

Τα τεταρτημόρια χρησιμοποιούνται συχνά σε δεδομένα πωλήσεων και έρευνας για το χωρισμό πληθυσμών σε ομάδες. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση QUARTILE.INC, για να υπολογίσετε το 25% των υψηλότερων εισοδημάτων σε έναν πληθυσμό.

Σύνταξη

QUARTILE.INC(πίνακας;τεταρτημόριο)

Η σύνταξη της συνάρτησης QUARTILE.INC περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Πίνακας     Υποχρεωτικό. Ο πίνακας ή η περιοχή κελιών με αριθμητικές τιμές, για τις οποίες θέλετε το τεταρτημόριο.

  • Τεταρτημόριο     Υποχρεωτικό. Καθορίζει την επιστρεφόμενη τιμή.

Παράμετροι

Εάν το όρισμα τεταρτημόριο είναι

Η συνάρτηση QUARTILE.INC επιστρέφει

0

Ελάχιστη τιμή

1

Πρώτο τεταρτημόριο (25ο εκατοστημόριο)

2

Διάμεση τιμή (50ο εκατοστημόριο)

3

Τρίτο τεταρτημόριο (75ο εκατοστημόριο)

4

Μέγιστη τιμή

Παρατηρήσεις

  • Εάν το όρισμα πίνακας είναι κενό, η συνάρτηση QUARTILE.INC επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν το όρισμα τεταρτημόριο δεν είναι ακέραιος, τα δεκαδικά ψηφία περικόπτονται.

  • Εάν τεταρτημόριο < 0 ή τεταρτημόριο > 4, η συνάρτηση QUARTILE.INC επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Οι συναρτήσεις MIN, MEDIAN και MAX επιστρέφουν την ίδια τιμή με την QUARTILE.INC, όταν το όρισμα τεταρτημόριο έχει τιμή 0 (μηδέν), 2 και 4 αντίστοιχα.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Αν χρειαστεί, μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

1

2

4

7

8

9

10

12

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

Α ποτέλεσμα

=QUARTILE.INC(A2:A9;1)

Πρώτο τεταρτημόριο (25ο εκατοστημόριο) των παραπάνω δεδομένων (3,5)

3,5

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×