Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης QUOTIENT στο Microsoft Excel.

Συμβουλή: Εάν θέλετε να διαιρέσετε αριθμητικές τιμές, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον τελεστή "/" καθώς δεν υπάρχει μια συνάρτηση DIVIDE Excel. Για παράδειγμα, για να διαιρέσετε το 5 με το 2, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε =5/2 σε ένα κελί, το οποίο επιστρέφει 2,5. Η συνάρτηση QUOTIENT για αυτούς τους ίδιους αριθμούς =QUOTIENT(5;2) επιστρέφει 2, καθώς το QUOTIENT δεν επιστρέφει υπόλοιπο. Για άλλους τρόπους διαίρεσης αριθμών, ανατρέξτε στο θέμα Πολλαπλασιασμός και διαίρεση αριθμών.

Περιγραφή

Επιστρέφει το ακέραιο μέρος μιας διαίρεσης. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη συνάρτηση, όταν θέλετε να απορρίψετε το υπόλοιπο μιας διαίρεσης.

Σύνταξη

QUOTIENT(αριθμητής; παρανομαστής)

Η σύνταξη της συνάρτησης QUOTIENT περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Αριθμητής    Υποχρεωτικό. Ο διαιρετέος.

  • Παρονομαστής    Υποχρεωτικό. Ο διαιρέτης.

Παρατήρηση

Εάν κάποιο από τα ορίσματα δεν είναι αριθμητικό, η συνάρτηση QUOTIENT επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εναλλαγή μεταξύ της προβολής των τύπων και των αποτελεσμάτων, πατήστε το πλήκτρο F2. Εάν χρειάζεται, μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε ολόκληρα τα δεδομένα.

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=QUOTIENT(5; 2)

Το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης 5/2

2

=QUOTIENT(4,5; 3,1)

Το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης 4,5/3,1

1

=QUOTIENT(-10; 3)

Το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης -10/3

-3

Δείτε επίσης

Συνάρτηση PRODUCT

Πολλαπλασιασμός και διαίρεση αριθμών στο Excel

Υπολογισμός ποσοστών

Γρήγορο ξεκίνημα: Μορφοποίηση αριθμών σε φύλλο εργασίας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ MICROSOFT 365 INSIDERS >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×