Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση των συναρτήσεων RIGHT και RIGHTB στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Η συνάρτηση RIGHT επιστρέφει τους τελευταίους χαρακτήρες μιας συμβολοσειράς κειμένου, με βάση τον αριθμό χαρακτήρων που καθορίζετε.

Η συνάρτηση RIGHTB αποδίδει τους τελευταίους χαρακτήρες μιας συμβολοσειράς κειμένου, με βάση τον αριθμό των byte που καθορίζετε.

Σημαντικό: 

 • Αυτές οι συναρτήσεις ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις γλώσσες.

 • Η συνάρτηση RIGHT προορίζεται για χρήση με γλώσσες που χρησιμοποιούν σύνολα χαρακτήρων ενός byte (SBCS), ενώ η συνάρτηση RIGHTB προορίζεται για χρήση με γλώσσες που χρησιμοποιούν σύνολα χαρακτήρων των δύο byte (DBCS). Η προεπιλεγμένη ρύθμιση γλώσσας στον υπολογιστή επηρεάζει την τιμή επιστροφής ως εξής:

 • Η συνάρτηση RIGHT μετράει πάντα κάθε χαρακτήρα, ανεξάρτητα από το αν είναι ενός ή δύο byte, ως 1, ανεξάρτητα από την προεπιλεγμένη ρύθμιση γλώσσας.

 • Η συνάρτηση RIGHTB μετράει κάθε χαρακτήρα των δύο byte ως 2 όταν έχετε ενεργοποιήσει την επεξεργασία γλώσσας που υποστηρίζει DBCS και τη ρυθμίσετε ως την προεπιλεγμένη γλώσσα. Διαφορετικά, η συνάρτηση RIGHTB μετράει κάθε χαρακτήρα ως 1.

Οι γλώσσες που υποστηρίζουν DBCS είναι οι εξής: Ιαπωνικά, Κινεζικά (Απλοποιημένα), Κινεζικά (Παραδοσιακά) και Κορεατικά.

Σύνταξη

RIGHT(κείμενο;[αριθμός_χαρακτήρων])

RIGHTB(κείμενο;[αριθμός_byte])

Οι συναρτήσεις RIGHT και RIGHTB έχουν τα ακόλουθα ορίσματα:

 • Κείμενο    Υποχρεωτικό. Η συμβολοσειρά κειμένου που περιέχει τους χαρακτήρες που θέλετε να εξαγάγετε.

 • Αριθμός_χαρακτήρων    Προαιρετικό. Καθορίζει τον αριθμό των χαρακτήρων που θέλετε να εξαχθούν από τη συνάρτηση RIGHT.

  • Το όρισμα αριθμός_χαρακτήρων πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του μηδενός.

  • Εάν το όρισμα αριθμός_χαρακτήρων είναι μεγαλύτερο από τους συνολικούς χαρακτήρες του ορίσματος κείμενο, η συνάρτηση RIGHT επιστρέφει ολόκληρο το κείμενο.

  • Εάν παραλειφθεί το όρισμα αριθμός_χαρακτήρων, θεωρείται ίσο με 1.

 • Αριθμός_byte    Προαιρετικό. Καθορίζει τον αριθμό των χαρακτήρων που θέλετε να εξαχθούν από τη συνάρτηση RIGHTB, με βάση τα byte.

  • Num_bytes πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του μηδενός.

  • Εάν num_bytes μεγαλύτερο από το μήκος του κειμένου, η συνάρτηση RIGHT επιστρέφει όλο το κείμενο.

  • Εάν num_bytes παραλειφθεί, θεωρείται ότι είναι 1.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Περιγραφή

Τιμή πώλησης

Αριθμός μετοχής

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

Αποτέλεσμα

=RIGHT(A2;7)

Οι τελευταίοι 7 χαρακτήρες της πρώτης συμβολοσειράς (τιμή)

πώλησης

=RIGHT(A3)

Ο τελευταίος χαρακτήρας της δεύτερης συμβολοσειράς (ς)

ς

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ MICROSOFT 365 INSIDERS >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×