Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση των συναρτήσεων SEARCH και SEARCHB στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Οι συναρτήσεις SEARCH και SEARCHB εντοπίζουν μία συμβολοσειρά κειμένου εντός μιας δεύτερης συμβολοσειράς κειμένου και επιστρέφουν τον αριθμό της θέσης έναρξης της πρώτης συμβολοσειράς κειμένου από τον πρώτο χαρακτήρα της δεύτερης συμβολοσειράς κειμένου. Για παράδειγμα, για να βρείτε τη θέση του γράμματος "υ" στη λέξη "εκτυπωτής", μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη συνάρτηση:

=SEARCH("υ";"εκτυπωτής")

Αυτή η συνάρτηση επιστρέφει 4 επειδή το "υ" είναι ο τέταρτος χαρακτήρας στη λέξη "εκτυπωτής".

Επίσης, μπορείτε να αναζητήσετε λέξεις μέσα σε άλλες λέξεις. Για παράδειγμα, η συνάρτηση

=SEARCH("λέγω";"επιλέγω")

επιστρέφει 4, επειδή η λέξη "λέγω" αρχίζει με τον τέταρτο χαρακτήρα της λέξης "επιλέγω". Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συναρτήσεις SEARCH και SEARCHB για να προσδιορίσετε τη θέση ενός χαρακτήρα ή συμβολοσειράς κειμένου μέσα σε άλλη συμβολοσειρά κειμένου και κατόπιν να χρησιμοποιήσετε τις συναρτήσεις MID και MIDB για να επιστρέψετε το κείμενο ή να χρησιμοποιήσετε τις συναρτήσεις REPLACE και REPLACEB για να αντικαταστήσετε το κείμενο. Αυτές οι συναρτήσεις παρουσιάζονται στο Παράδειγμα 1 σε αυτό το άρθρο.

Σημαντικό: 

 • Αυτές οι συναρτήσεις ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις γλώσσες.

 • Η συνάρτηση SEARCHB μετράει κάθε χαρακτήρα ως 2 byte μόνο όταν έχει οριστεί ως προεπιλεγμένη γλώσσα μια γλώσσα DBCS. Διαφορετικά, η συνάρτηση SEARCHB συμπεριφέρεται ακριβώς όπως και η συνάρτηση SEARCH και μετράει κάθε χαρακτήρα ως 1 byte.

Οι γλώσσες που υποστηρίζουν DBCS είναι οι εξής: Ιαπωνικά, Κινεζικά (Απλοποιημένα), Κινεζικά (Παραδοσιακά) και Κορεατικά.

Σύνταξη

SEARCH(εύρεση_κειμένου;εντός_κειμένου;[αριθμός_έναρξης])

SEARCHB(εύρεση_κειμένου;εντός_κειμένου;[αριθμός_έναρξης])

Οι συναρτήσεις SEARCH και SEARCHB έχουν τα ακόλουθα ορίσματα:

 • εύρεση_κειμένου    Υποχρεωτικό. Το κείμενο που θέλετε να αναζητήσετε.

 • εντός_κειμένου    Υποχρεωτικό. Το κείμενο μέσα στο οποίο θέλετε να αναζητήσετε το όρισμα εύρεση_κειμένου.

 • αριθμός_έναρξης    Προαιρετικό. Η θέση από τα αριστερά, στο όρισμα εντός_κειμένου, από όπου θέλετε να αρχίσει η αναζήτηση.

Παρατήρηση

 • Οι συναρτήσεις SEARCH και SEARCHB δεν κάνουν διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε μια αναζήτηση η οποία λαμβάνει υπόψη τη διάκριση πεζών-κεφαλαίων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συναρτήσεις FIND και FINDB.

 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους χαρακτήρες μπαλαντέρ — το ερωτηματικό (?) και τον αστερίσκο (*) — στο όρισμα εύρεση_κειμένου. Το ερωτηματικό αντιστοιχεί σε έναν οποιονδήποτε χαρακτήρα, ενώ ο αστερίσκος αντιστοιχεί σε μία οποιαδήποτε ακολουθία χαρακτήρων. Εάν θέλετε να εντοπίσετε ένα πραγματικό ερωτηματικό ή αστερίσκο, πληκτρολογήστε το σύμβολο περισπωμένης (~) πριν από το χαρακτήρα.

 • Εάν δεν εντοπιστεί η τιμή εύρεση_κειμένου, τότε επιστρέφεται η ένδειξη #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν παραλειφθεί το όρισμα αριθμός_έναρξης, θεωρείται ίσο με 1.

 • Εάν το όρισμα αριθμός_έναρξης δεν είναι μεγαλύτερο του μηδενός ή είναι μεγαλύτερο από το σύνολο χαρακτήρων στο όρισμα εντός_κειμένου, επιστρέφεται η ένδειξη #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

 • Χρησιμοποιήστε το όρισμα αριθμός_έναρξης, για να παραλείψετε έναν συγκεκριμένο αριθμό χαρακτήρων. Χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση SEARCH ως παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι εργάζεστε με τη συμβολοσειρά "AYF0093.YoungMensApparel". Για να υπολογίσετε τη θέση του πρώτου "Y" στο περιγραφικό μέρος της συμβολοσειράς, ορίστε το όρισμα αριθμός_έναρξης ίσο με 8, ώστε να μην αναζητηθεί το τμήμα του αύξοντα αριθμού του κειμένου (σε αυτήν την περίπτωση "AYF0093"). Η συνάρτηση SEARCH αρχίζει τη λειτουργία αναζήτησης στη θέση 8, εντοπίζει το χαρακτήρα που καθορίζεται στο όρισμα εύρεση_κειμένου στην επόμενη θέση και επιστρέφει τον αριθμό 9. Η συνάρτηση SEARCH επιστρέφει πάντα τον αριθμό των χαρακτήρων από την αρχή του ορίσματος εντός_κειμένου, μετρώντας τους χαρακτήρες που παραλείπετε, εάν το όρισμα αριθμός_έναρξης είναι μεγαλύτερο από 1.

Παραδείγματα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Αν χρειαστεί, μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Προτάσεις

Περιθώριο κέρδους

περιθώριο

Το "αφεντικό" είναι εδώ.

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=SEARCH("ε";A2;6)

Η θέση του πρώτου "ε" στη συμβολοσειρά στο κελί Α2, αρχίζοντας από την έκτη θέση.

7

=SEARCH(A4;A3)

Η θέση της λέξης "περιθώριο" (η συμβολοσειρά για την οποία γίνεται αναζήτηση είναι το κελί A4) στο κείμενο "Περιθώριο κέρδους" (το κελί στο οποίο γίνεται αναζήτηση είναι το A3).

8

=REPLACE(A3;SEARCH(A4;A3);9;"Ποσό")

Αντικαθιστά τη λέξη "Περιθώριο" με τη λέξη "Σύνολο" αναζητώντας πρώτα τη θέση της λέξης "Περιθώριο" στο κελί A3 και, στη συνέχεια, αντικαθιστώντας αυτό το χαρακτήρα και τους επόμενους πέντε χαρακτήρες με τη συμβολοσειρά "Σύνολο".

Ποσό κέρδους

=MID(A3;SEARCH(" ";A3)+1;4)

Επιστρέφει τους πρώτους τέσσερις χαρακτήρες που ακολουθούν τον πρώτο χαρακτήρα κενού διαστήματος στο κείμενο "Περιθώριο κέρδους" (κελί A3).

Κέρδ

=SEARCH("""";A5)

Θέση του πρώτου διπλού εισαγωγικού (") στο κελί A5.

5

=MID(A5;SEARCH("""";A5)+1;SEARCH("""";A5;SEARCH("""";A5)+1)-SEARCH("""";A5)-1)

Επιστρέφει μόνο το κείμενο που περικλείεται στα διπλά εισαγωγικά στο κελί A5.

αφεντικό

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×