Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης SERIESSUM στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Πολλές συναρτήσεις αποδίδονται κατά προσέγγιση με ανάπτυξη μιας δυναμοσειράς.

Επιστρέφει το άθροισμα μιας δυναμοσειράς με βάση τον τύπο:

Εξίσωση

Σύνταξη

SERIESSUM(x; n; m; συντελεστές)

Η σύνταξη της συνάρτησης SERIESSUM περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • X    Υποχρεωτικό. Η τιμή της ανεξάρτητης μεταβλητής της δυναμοσειράς.

  • N    Υποχρεωτικό. Η αρχική τιμή του εκθέτη της ανεξάρτητης μεταβλητής x.

  • Μ    Υποχρεωτικό. Το βήμα αύξησης του n σε κάθε όρο της δυναμοσειράς.

  • Συντελεστές    Υποχρεωτικό. Ένα σύνολο συντελεστών, με τους οποίους πολλαπλασιάζεται κάθε διαδοχική δύναμη του x. Το πλήθος των τιμών του ορίσματος συντελεστές καθορίζει το πλήθος των όρων της δυναμοσειράς. Για παράδειγμα, αν στο όρισμα συντελεστές περιλαμβάνονται τρεις τιμές, τότε θα υπάρχουν τρεις όροι στη δυναμοσειρά.

Παρατήρηση

Εάν κάποιο από τα ορίσματα δεν είναι αριθμητικό, η συνάρτηση SERIESSUM επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Συντελεστές ως αριθμοί

Συντελεστές ως τύποι

0,785398163

=PI()/4

1

1

-0,5

=-1/FACT(2)

0,041666667

=1/FACT(4)

-0,001388889

=-1/FACT(6)

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

Αποτέλεσμα

=SERIESSUM(A3;0;2;A4:A7)

Προσέγγιση του συνημίτονου των ακτινίων π/4 ή των 45 μοιρών (0,707103)

0,707103

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×