Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση των SHEETS  στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει τον αριθμό των φύλλων που περιέχονται σε μια αναφορά.

Σύνταξη

SHEETS(αναφορά)

Η σύνταξη της συνάρτησης SHEETS περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα.

  • Αναφορά    Προαιρετικό. Το όρισμα αναφορά είναι μια αναφορά για την οποία θέλετε να μάθετε τον αριθμό φύλλων που περιέχει. Αν το όρισμα αναφορά παραλειφθεί, η συνάρτηση SHEETS επιστρέφει τον αριθμό των φύλλων στο βιβλίο εργασίας που περιέχει τη συνάρτηση.

Παρατηρήσεις

  • Η συνάρτηση SHEETS περιλαμβάνει όλα τα φύλλα εργασίας (ορατά, κρυφά, ή πολύ κρυφά) πέραν από όλους τους άλλους τύπους φύλλων (φύλλα μακροεντολών, γραφήματος ή διαλόγου).

  • Εάν το όρισμα αναφορά δεν είναι έγκυρη τιμή, η συνάρτηση SHEETS επιστρέφει #ΑΝΑΦ! ως τιμή σφάλματος.

  • Η συνάρτηση SHEETS δεν είναι διαθέσιμη στο Μοντέλο αντικειμένου (OM) επειδή το Μοντέλο αντικειμένου περιλαμβάνει ήδη παρόμοια λειτουργικότητα.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=SHEETS()

Επειδή δεν έχει καθοριστεί όρισμα αναφορά, επιστρέφεται ο συνολικός αριθμός των φύλλων του βιβλίου εργασίας (3).

3

=SHEETS(Αναφ3Δ)

Επιστρέφει τον αριθμό των φύλλων για μια αναφορά 3Δ με το καθορισμένο όνομα "Αναφ3Δ", η οποία περιλαμβάνει το Φύλλο2 και το Φύλλο3 (2).

2

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×