Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Support
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης SLOPE στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει την κλίση της γραμμής γραμμικής παλινδρόμησης που προσαρμόζεται στα σημεία δεδομένων των ορισμάτων γνωστά_y και γνωστά_x. Η κλίση είναι το πηλίκο της κατακόρυφης προς την οριζόντια απόσταση μεταξύ δύο οποιωνδήποτε σημείων της γραμμής και αντιπροσωπεύει το ρυθμό μεταβολής, κατά μήκος της γραμμής παλινδρόμησης.

Σύνταξη

SLOPE(γνωστά_y; γνωστά_x)

Η σύνταξη της συνάρτησης SLOPE περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

 • Γνωστά_y    Υποχρεωτικό. Ένας πίνακας ή μια περιοχή κελιών των αριθμητικών, εξαρτημένων σημείων δεδομένων.

 • Γνωστά_x    Υποχρεωτικό. Το σύνολο των ανεξάρτητων σημείων δεδομένων.

Παρατηρήσεις

 • Τα ορίσματα πρέπει να είναι είτε αριθμοί είτε ονόματα, πίνακες ή αναφορές που περιέχουν αριθμούς.

 • Εάν κάποιο όρισμα πίνακα ή αναφοράς περιέχει κείμενο, λογικές τιμές ή κενά κελιά, οι τιμές αυτές παραβλέπονται. Ωστόσο, περιλαμβάνονται τα κελιά με τιμή μηδέν.

 • Εάν τα ορίσματα γνωστά_y και γνωστά_x είναι κενά ή περιέχουν διαφορετικό αριθμό σημείων δεδομένων, η συνάρτηση SLOPE επιστρέφει την τιμή σφάλματος #Δ/Υ.

 • Η εξίσωση της κλίσης της γραμμής παλινδρόμησης είναι:

  Εξίσωση

  όπου x και y είναι οι μέσες τιμές δείγματος AVERAGE(γνωστά_x) και AVERAGE(γνωστά_y).

 • Ο υποκείμενος αλγόριθμος που χρησιμοποιείται στις συναρτήσεις SLOPE και INTERCEPT είναι διαφορετικός από τον αλγόριθμο που χρησιμοποιείται στη συνάρτηση LINEST. Η διαφορά μεταξύ αυτών των αλγόριθμων μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικά αποτελέσματα όταν τα δεδομένα είναι απροσδιόριστα και συγγραμμικά. Για παράδειγμα, αν τα σημεία δεδομένων του ορίσματος γνωστά_y είναι 0 και τα σημεία δεδομένων του ορίσματος γνωστά_x είναι 1:

  • Οι συναρτήσεις SLOPE και INTERCEPT επιστρέφουν την τιμή #ΔΙΑΙΡ./0! ως τιμή σφάλματος. Ο αλγόριθμος SLOPE και INTERCEPT έχει σχεδιαστεί για την αναζήτηση μίας μόνο απάντησης και στην περίπτωση αυτή μπορεί να υπάρχουν περισσότερες από μία απαντήσεις.

  • Η συνάρτηση LINEST επιστρέφει τιμή 0. Ο αλγόριθμος LINEST έχει σχεδιαστεί για να επιστρέφει λογικά αποτελέσματα για συγγραμμικά δεδομένα και στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να βρεθεί τουλάχιστον μία απάντηση.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Γνωστό y

Γνωστό x

2/1/1900

6

3/1/1900

5

9/1/1900

11

1/1/1900

7

8/1/1900

5

7/1/1900

4

5/1/1900

4

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=SLOPE(A3:A9;B3:B9)

Η κλίση της γραμμής γραμμικής παλινδρόμησης μέσω των σημείων δεδομένων στις περιοχές κελιών A3:A9 και B3:B9.

0,305556

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×