Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με τη Microsoft
Εισέλθετε ή δημιουργήστε ένα λογαριασμό.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε το λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης SMALL στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει την k-οστή μικρότερη τιμή σε ένα σύνολο δεδομένων. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη συνάρτηση, για να πάρετε τιμές με συγκεκριμένη σχετική κατάταξη σε ένα σύνολο δεδομένων.

Σύνταξη

SMALL(πίνακας;k)

Η σύνταξη της συνάρτησης SMALL περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Πίνακας    Υποχρεωτικό. Ένας πίνακας ή μια περιοχή αριθμητικών δεδομένων, των οποίων θέλετε να υπολογίσετε την k-οστή μικρότερη τιμή.

  • K    Υποχρεωτικό. Η θέση κατάταξης που θα επιστραφεί (από την μικρότερη προς τη μεγαλύτερη τιμή) στον πίνακα ή την περιοχή δεδομένων.

Παρατηρήσεις

  • Εάν το όρισμα πίνακας είναι κενό, η συνάρτηση SMALL επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν k ≤ 0 ή εάν το k υπερβαίνει το πλήθος των σημείων δεδομένων, η συνάρτηση SMALL επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν n είναι το πλήθος των σημείων δεδομένων στο όρισμα πίνακας, η συνάρτηση SMALL(πίνακας;1) ισούται με την ελάχιστη τιμή και η SMALL(πίνακας;n) με τη μέγιστη τιμή.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειάζεται, μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε ολόκληρα τα δεδομένα.

Σύνολο δεδομένων 1

Σύνολο δεδομένων 2

3

1

4

4

5

8

2

3

3

7

4

12

6

54

4

8

7

23

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

Αποτέλεσμα

=SMALL(A2:A10;4)

Ο 4ος μικρότερος αριθμός στην πρώτη στήλη (4)

4

=SMALL(B2:B10;2)

Ο 2ος μικρότερος αριθμός στη δεύτερη στήλη (3)

3

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×