Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης SUBTOTAL στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει ένα μερικό άθροισμα, σε μια λίστα ή βάση δεδομένων. Γενικά, είναι ευκολότερο να δημιουργήσετε μια λίστα μερικών αθροισμάτων με την εντολή Μερικό άθροισμα στην ομάδα Περίγραμμα της καρτέλας Δεδομένα στην εφαρμογή υπολογιστή Excel. Αφού δημιουργηθεί η λίστα μερικών αθροισμάτων, μπορείτε να την τροποποιήσετε αλλάζοντας τον τύπο της συνάρτησης SUBTOTAL.

Σύνταξη

SUBTOTAL(αριθμός_συνάρτησης;αναφορά1;[αναφορά2];...)

Η σύνταξη της συνάρτησης SUBTOTAL περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Αριθμός_συνάρτησης     Υποχρεωτικό. Ο αριθμός 1-11 ή 101-111 που καθορίζει τη συνάρτηση που θα χρησιμοποιηθεί για το μερικό άθροισμα. Το 1-11 περιλαμβάνει μη αυτόματα κρυφές γραμμές, ενώ ο αριθμός 101-111 τις αποκλείει. τα φιλτραρίσματος κελιών εξαιρούνται πάντα.


Function_num(περιλαμβάνει κρυφές γραμμές)


Function_num(παραβλέπει κρυφές γραμμές)

Συνάρτηση

1

101

AVERAGE

2

102

COUNT

3

103

COUNTA

4

104

MAX

5

105

MIN

6

106

PRODUCT

7

107

STDEV

8

108

STDEVP

9

109

SUM

10

110

VAR

11

111

VARP

  • Αναφορά1     Υποχρεωτικό. Η πρώτη περιοχή με όνομα ή αναφορά για την οποία θέλετε το μερικό άθροισμα.

  • Αναφορά2;...     Προαιρετικό. 2 έως 254 περιοχές με ονόματα ή αναφορές, των οποίων θέλετε να υπολογίσετε το μερικό άθροισμα.

Παρατηρήσεις

  • Εάν υπάρχουν άλλα μερικά αθροίσματα μέσα στο ref1, αναφορά2,... (ή ένθετα μερικά αθροίσματα), αυτά τα ένθετα μερικά αθροίσματα παραβλέπονται για να αποφευχθεί η διπλή καταμέτρηση.

  • Για τις σταθερές του ορίσματος αριθμός_συνάρτησης από 1 έως 11, η συνάρτηση SUBTOTAL συμπεριλαμβάνει τις τιμές των γραμμών που είναι κρυμμένες μέσω της εντολής Απόκρυψη γραμμών του δευτερεύοντος μενού Απόκρυψη & επανεμφάνιση της εντολής Μορφοποίηση στην ομάδα Κελιά στην καρτέλα Κεντρική της εφαρμογής Excel για υπολογιστή. Χρησιμοποιήστε αυτές τις σταθερές όταν θέλετε να δημιουργήσετε μερικά αθροίσματα κρυφών και μη κρυφών αριθμών μιας λίστας. Για τις σταθερές του ορίσματος αριθμός_συνάρτησης από 101 έως 111, η συνάρτηση SUBTOTAL παραβλέπει τις τιμές των γραμμών που είναι κρυμμένες μέσω της εντολής Απόκρυψη γραμμών. Χρησιμοποιήστε αυτές τις σταθερές όταν θέλετε να υπολογίσετε μερικά αθροίσματα μόνο των μη κρυφών αριθμών μιας λίστας.

  • Η συνάρτηση SUBTOTAL παραβλέπει οποιεσδήποτε γραμμές δεν συμπεριλαμβάνονται στο αποτέλεσμα ενός φίλτρου, ανεξάρτητα από το όρισμα αριθμός_συνάρτησης που χρησιμοποιείτε.

  • Η συνάρτηση SUBTOTAL είναι σχεδιασμένη για στήλες δεδομένων ή κατακόρυφες περιοχές. Δεν είναι σχεδιασμένη για γραμμές δεδομένων ή για οριζόντιες περιοχές. Για παράδειγμα, όταν θέλετε να υπολογίσετε μερικά αθροίσματα μιας οριζόντιας περιοχής χρησιμοποιώντας τη σταθερά 101 του ορίσματος αριθμός_συνάρτησης ή μεγαλύτερη τιμή, όπως SUBTOTAL(109;B2:G2), η απόκρυψη μιας στήλης δεν επηρεάζει το μερικό άθροισμα. Όμως, αν αποκρύψετε μια γραμμή ενός μερικού αθροίσματος σε μια κατακόρυφη περιοχή, θα επηρεαστεί το μερικό άθροισμα.

  • Εάν κάποια αναφορά είναι τρισδιάστατη (3-Δ), η συνάρτηση SUBTOTAL επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Αν χρειαστεί, μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

120

10

150

23

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=SUBTOTAL(9;A2:A5)

Το ποσό του μερικού αθροίσματος των κελιών A2:A5, με χρήση του 9 ως πρώτου ορίσματος.

303

=SUBTOTAL(1;A2:A5)

Το ποσό του μερικού αθροίσματος των κελιών A2:A5, με χρήση του 1 ως πρώτου ορίσματος.

75,75

Σημειώσεις

Η συνάρτηση SUBTOTAL απαιτεί πάντα ένα αριθμητικό όρισμα (1 έως 11, 101 έως 111) ως πρώτο όρισμα. Αυτό το αριθμητικό όρισμα εφαρμόζεται στο μερικό άθροισμα των τιμών (περιοχές κελιών, καθορισμένες περιοχές) που καθορίζονται ως τα επόμενα ορίσματα.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×