Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση SUMIF για να αθροίσετε τις τιμές σε μία περιοχή, που θα ικανοποιεί τα κριτήρια που καθορίζετε. Για παράδειγμα, υποθέστε ότι σε μια στήλη η οποία περιέχει αριθμούς, θέλετε να αθροίσετε μόνο τις τιμές που είναι μεγαλύτερες από 5. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον παρακάτω τύπο: =SUMIF(B2:B25,">5")

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο.

Αυτό το βίντεο αποτελεί μέρος ενός εκπαιδευτικού μαθήματος που ονομάζεται "Προσθήκη αριθμών Excel".

Συμβουλές: 

 • Εάν θέλετε, μπορείτε να εφαρμόσετε τα κριτήρια σε μία περιοχή και να αθροίσετε τις αντίστοιχες τιμές σε μια διαφορετική περιοχή. Για παράδειγμα, ο τύπος =SUMIF(B2:B5; "Κώστας"; C2:C5) αθροίζει μόνο τις τιμές στην περιοχή C2:C5, όπου τα αντίστοιχα κελιά στην περιοχή B2:B5 ισούνται με "Κώστας".

 • Για να αθροίσετε κελιά με βάση πολλά κριτήρια, ανατρέξτε στο θέμα Συνάρτηση SUMIFS.

Σημαντικό: Η συνάρτηση SUMIF επιστρέφει εσφαλμένα αποτελέσματα όταν τη χρησιμοποιείτε για να ταιριάξετε συμβολοσειρές μεγαλύτερες από 255 χαρακτήρες ή με τη συμβολοσειρά #VALUE!.

Σύνταξη

SUMIF(περιοχή; κριτήρια; [περιοχή_αθροίσματος])

Η σύνταξη της συνάρτησης SUMIF περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

 • περιοχή   Υποχρεωτικό. Η περιοχή των κελιών, τα οποία θέλετε να υπολογίσετε με βάση τα κριτήρια. Τα κελιά κάθε περιοχής πρέπει να είναι είτε αριθμοί είτε ονόματα, πίνακες ή αναφορές που περιέχουν αριθμούς. Οι τιμές που είναι κενές ή κείμενο παραβλέπονται. Η επιλεγμένη περιοχή μπορεί να περιέχει ημερομηνίες σε τυπική μορφή του Excel (ακολουθούν παραδείγματα).

 • κριτήρια   Υποχρεωτικό. Τα κριτήρια με μορφή αριθμού, παράστασης, παραπομπής κελιού, κειμένου ή συνάρτησης, τα οποία καθορίζουν τα κελιά που θα προστεθούν. Μπορείτε να συμπεριλάβετε χαρακτήρες μπαλαντέρ - ένα ερωτηματικό (?) για να ταιριάζει με οποιονδήποτε μεμονωμένο χαρακτήρα, έναν αστερίσκο (*) για να ταιριάζει με οποιαδήποτε ακολουθία χαρακτήρων. Εάν θέλετε να εντοπίσετε ένα πραγματικό ερωτηματικό ή αστερίσκο, πληκτρολογήστε το σύμβολο περισπωμένης (~) πριν από το χαρακτήρα.

  Για παράδειγμα, τα κριτήρια μπορούν να εκφραστούν ως 32, ">32", B5, "3?", "apple*", "*~?", ή TODAY().

  Σημαντικό: Οποιαδήποτε κριτήρια κειμένου ή οποιαδήποτε κριτήρια που περιλαμβάνουν λογικά ή μαθηματικά σύμβολα πρέπει να περικλείονται σε διπλά εισαγωγικά ("). Εάν τα κριτήρια είναι αριθμητικά, δεν απαιτούνται διπλά εισαγωγικά.

 • περιοχή_αθροίσματος   Προαιρετικό. Τα πραγματικά κελιά που θα προστεθούν, εάν θέλετε να προσθέσετε κελιά εκτός αυτών που καθορίσατε στο όρισμα περιοχή. Εάν το όρισμα περιοχή_αθροίσματος παραλειφθεί, το Excel προσθέτει τα κελιά τα οποία καθορίζονται στο όρισμα περιοχή (τα ίδια κελιά στα οποία εφαρμόζονται τα κριτήρια).

  Sum_range πρέπει να έχουν το ίδιο μέγεθος και σχήμα με την περιοχή. Εάν δεν είναι, οι επιδόσεις ενδέχεται να υποφέρουν και ο τύπος θα αθροίζει μια περιοχή κελιών που ξεκινά με το πρώτο κελί του sum_range αλλά έχει τις ίδιες διαστάσεις με την περιοχή. Για παράδειγμα:

  περιοχή

  περιοχή_αθροίσματος

  Πραγματικά αθροισμένα κελιά

  A1:A5

  B1:B5

  B1:B5

  A1:A5

  B1:K5

  B1:B5

Παραδείγματα

Παράδειγμα 1

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Αξία ακινήτου

Προμήθεια

Δεδομένα

100.000 €

7.000 €

250.000 €

200.000 €

14.000 €

300.000 €

21.000 €

400.000 €

28.000 €

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=SUMIF(A2:A5;">160000";B2:B5)

Το άθροισμα των προμηθειών για ακίνητα με αξία μεγαλύτερη των 160.000 €.

63.000 €

=SUMIF(A2:A5;">160000")

Το άθροισμα των τιμών ακινήτων άνω των 160.000 €.

900.000 €

=SUMIF(A2:A5;300000;B2:B5)

Το άθροισμα των προμηθειών για τιμές ακινήτων ίσες με 300.000 €.

21.000 €

=SUMIF(A2:A5;">" & C2;B2:B5)

Το άθροισμα των προμηθειών για τιμές ακινήτων άνω της αξίας στο κελί C2.

49.000 €

Παράδειγμα 2

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Κατηγορία

Τρόφιμα

Πωλήσεις

Λαχανικά

Ντομάτες

2.300 €

Λαχανικά

Σέλινο

5.500 €

Φρούτα

Φράουλες

800 €

Βούτυρο

400 €

Λαχανικά

Καρότα

4.200 €

Φρούτα

Μπανάνες

1.200 €

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=SUMIF(A2:A7;"Φρούτα";C2:C7)

Το άθροισμα των πωλήσεων όλων των τροφίμων στην κατηγορία "Φρούτα".

2.000 €

=SUMIF(A2:A7;"Λαχανικά";C2:C7)

Το άθροισμα των πωλήσεων όλων των τροφίμων στην κατηγορία "Λαχανικά".

12.000 €

=SUMIF(B2:B7;"*ες";C2:C7)

Άθροισμα των πωλήσεων όλων των τροφίμων που τελειώνουν σε "ες" (Τομάτες, Φράουλες, Μπανάνες).

4.300 €

=SUMIF(A2:A7;"";C2:C7)

Το άθροισμα των πωλήσεων όλων των τροφίμων στα οποία δεν έχει καθοριστεί κατηγορία.

400 €

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel ή να λάβετε υποστήριξη από την Κοινότητα απαντήσεων.

Δείτε επίσης

Η συνάρτηση SUMIFS προσθέτει όλα τα ορίσματα που πληρούν πολλά κριτήρια

Η συνάρτηση SUMSQ αθροίζει πολλές τιμές αφού εκτελέσει μια μαθηματική πράξη για τον υπολογισμό του τετραγώνου σε κάθε μία από αυτές

Η συνάρτηση COUNTIF προσθέτει μόνο τις τιμές που πληρούν ένα συγκεκριμένο κριτήριο

Η συνάρτηση COUNTIFS προσθέτει μόνο τις τιμές που πληρούν πολλά κριτήρια

Συνάρτηση IFS (Office 365, Excel 2016 και νεότερες εκδόσεις)

Επισκόπηση τύπων στο Excel

Πώς να αποφύγετε εσφαλμένους τύπους

Εντοπισμός σφαλμάτων σε τύπους

Μαθηματικές και τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Συναρτήσεις του Excel (αλφαβητικά)

Συναρτήσεις του Excel (ανά κατηγορία)

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×