Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση SUMIF για να αθροίσετε τις τιμές σε μία περιοχή, που θα ικανοποιεί τα κριτήρια που καθορίζετε. Για παράδειγμα, υποθέστε ότι σε μια στήλη η οποία περιέχει αριθμούς, θέλετε να αθροίσετε μόνο τις τιμές που είναι μεγαλύτερες από 5. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον παρακάτω τύπο: =SUMIF(B2:B25,">5")

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.

Αυτό το βίντεο αποτελεί τμήμα ενός εκπαιδευτικού κύκλου μαθημάτων που ονομάζεται Προσθήκη αριθμών στο Excel.

Συμβουλές: 

 • Εάν θέλετε, μπορείτε να εφαρμόσετε τα κριτήρια σε μία περιοχή και να αθροίσετε τις αντίστοιχες τιμές σε μια διαφορετική περιοχή. Για παράδειγμα, ο τύπος =SUMIF(B2:B5; "Κώστας"; C2:C5) αθροίζει μόνο τις τιμές στην περιοχή C2:C5, όπου τα αντίστοιχα κελιά στην περιοχή B2:B5 ισούνται με "Κώστας".

 • Για να αθροίσετε κελιά με βάση πολλά κριτήρια, ανατρέξτε στο θέμα Συνάρτηση SUMIFS.

Σημαντικό: Η συνάρτηση SUMIF επιστρέφει εσφαλμένα αποτελέσματα όταν τη χρησιμοποιείτε για να αντιστοιχίσετε συμβολοσειρές μεγαλύτερες από 255 χαρακτήρες ή με τη συμβολοσειρά #VALUE!.

Σύνταξη

SUMIF(περιοχή; κριτήρια; [περιοχή_αθροίσματος])

Η σύνταξη της συνάρτησης SUMIF περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

 • περιοχή   Υποχρεωτικό. Η περιοχή των κελιών, τα οποία θέλετε να υπολογίσετε με βάση τα κριτήρια. Τα κελιά κάθε περιοχής πρέπει να είναι είτε αριθμοί είτε ονόματα, πίνακες ή αναφορές που περιέχουν αριθμούς. Οι τιμές που είναι κενές ή κείμενο παραβλέπονται. Η επιλεγμένη περιοχή μπορεί να περιέχει ημερομηνίες σε τυπική μορφή του Excel (ακολουθούν παραδείγματα).

 • κριτήρια   Υποχρεωτικό. Τα κριτήρια με μορφή αριθμού, παράστασης, παραπομπής κελιού, κειμένου ή συνάρτησης, τα οποία καθορίζουν τα κελιά που θα προστεθούν. Οι χαρακτήρες μπαλαντέρ μπορούν να συμπεριληφθούν - ένα ερωτηματικό (?) για να ταιριάζει με οποιονδήποτε μεμονωμένο χαρακτήρα, ένας αστερίσκος (*) για να ταιριάζει με οποιαδήποτε ακολουθία χαρακτήρων. Εάν θέλετε να εντοπίσετε ένα πραγματικό ερωτηματικό ή αστερίσκο, πληκτρολογήστε το σύμβολο περισπωμένης (~) πριν από το χαρακτήρα.

  Για παράδειγμα, τα κριτήρια μπορούν να εκφραστούν ως 32, ">32", B5, "3;", "apple*", "*~?"ή TODAY().

  Σημαντικό: Οποιαδήποτε κριτήρια κειμένου ή οποιαδήποτε κριτήρια που περιλαμβάνουν λογικά ή μαθηματικά σύμβολα πρέπει να περικλείονται σε διπλά εισαγωγικά ("). Εάν τα κριτήρια είναι αριθμητικά, δεν απαιτούνται διπλά εισαγωγικά.

 • περιοχή_αθροίσματος   Προαιρετικό. Τα πραγματικά κελιά που θα προστεθούν, εάν θέλετε να προσθέσετε κελιά εκτός αυτών που καθορίσατε στο όρισμα περιοχή. Εάν το όρισμα περιοχή_αθροίσματος παραλειφθεί, το Excel προσθέτει τα κελιά τα οποία καθορίζονται στο όρισμα περιοχή (τα ίδια κελιά στα οποία εφαρμόζονται τα κριτήρια).

  Sum_range πρέπει να έχει το ίδιο μέγεθος και σχήμα με το όρισμα περιοχή. Εάν δεν είναι, οι επιδόσεις ενδέχεται να υποφέρουν και ο τύπος θα αθροίσει μια περιοχή κελιών που ξεκινά με το πρώτο κελί στο sum_range αλλά έχει τις ίδιες διαστάσεις με το εύρος. Για παράδειγμα:

  περιοχή

  περιοχή_αθροίσματος

  Πραγματικά αθροίσια κελιά

  A1:A5

  B1:B5

  B1:B5

  A1:A5

  B1:K5

  B1:B5

Παραδείγματα

Παράδειγμα 1

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Αξία ακινήτου

Προμήθεια

Δεδομένα

100.000 €

7.000 €

250.000 €

200.000 €

14.000 €

300.000 €

21.000 €

400.000 €

28.000 €

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=SUMIF(A2:A5;">160000";B2:B5)

Το άθροισμα των προμηθειών για ακίνητα με αξία μεγαλύτερη των 160.000 €.

63.000 €

=SUMIF(A2:A5;">160000")

Το άθροισμα των τιμών ακινήτων άνω των 160.000 €.

900.000 €

=SUMIF(A2:A5;300000;B2:B5)

Το άθροισμα των προμηθειών για τιμές ακινήτων ίσες με 300.000 €.

21.000 €

=SUMIF(A2:A5;">" & C2;B2:B5)

Το άθροισμα των προμηθειών για τιμές ακινήτων άνω της αξίας στο κελί C2.

49.000 €

Παράδειγμα 2

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Κατηγορία

Τρόφιμα

Πωλήσεις

Λαχανικά

Ντομάτες

2.300 €

Λαχανικά

Σέλινο

5.500 €

Φρούτα

Φράουλες

800 €

Βούτυρο

400 €

Λαχανικά

Καρότα

4.200 €

Φρούτα

Μπανάνες

1.200 €

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=SUMIF(A2:A7;"Φρούτα";C2:C7)

Το άθροισμα των πωλήσεων όλων των τροφίμων στην κατηγορία "Φρούτα".

2.000 €

=SUMIF(A2:A7;"Λαχανικά";C2:C7)

Το άθροισμα των πωλήσεων όλων των τροφίμων στην κατηγορία "Λαχανικά".

12.000 €

=SUMIF(B2:B7;"*ες";C2:C7)

Άθροισμα των πωλήσεων όλων των τροφίμων που τελειώνουν σε "ες" (Τομάτες, Φράουλες, Μπανάνες).

4.300 €

=SUMIF(A2:A7;"";C2:C7)

Το άθροισμα των πωλήσεων όλων των τροφίμων στα οποία δεν έχει καθοριστεί κατηγορία.

400 €

Αρχή της σελίδας

Δείτε επίσης

Συνάρτηση SUMIFS

Συνάρτηση COUNTIF

Άθροιση τιμών με βάση πολλές συνθήκες

Πώς να αποφύγετε εσφαλμένους τύπους

Συνάρτηση VLOOKUP

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×