Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Επιστρέφει το αντίστροφο της δίπλευρης κατανομής t Student.

Σύνταξη

T.INV.2T(πιθανότητα;βαθμοί_ελευθερίας)

Η σύνταξη της συνάρτησης T.INV.2T περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Πιθανότητα     Υποχρεωτικό. Η πιθανότητα που αντιστοιχεί στην κατανομή t Student.

  • Βαθμοί_ελευθερίας     Υποχρεωτικό. Ο αριθμός βαθμών ελευθερίας που χαρακτηρίζει την κατανομή.

Παρατηρήσεις

  • Εάν κάποιο από τα ορίσματα δεν είναι αριθμητικό, η συνάρτηση T.INV.2T επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν πιθανότητα <= 0 ή πιθανότητα > 1, η συνάρτηση T.INV.2T επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν το όρισμα βαθμοί_ελευθερίας δεν είναι ακέραιος, τα δεκαδικά ψηφία περικόπτονται.

  • Εάν βαθμοί_ελευθερίας < 1, τότε η συνάρτηση T.INV.2T επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Η συνάρτηση T.INV.2T επιστρέφει τιμή t τέτοια, ώστε P(|X| > t) = πιθανότητα όπου X είναι μια τυχαία μεταβλητή που ακολουθεί την κατανομή t και P(|X| > t) = P(X < -t ή X > t).

  • Υπάρχει δυνατότητα επιστροφής μονόπλευρης τιμής t αντικαθιστώντας το όρισμα πιθανότητα με 2*πιθανότητα. Για μια πιθανότητα με τιμή 0,05 και 10 βαθμούς ελευθερίας, η δίπλευρη τιμή υπολογίζεται με T.INV.2T(0,05;10), που επιστρέφει 2,228139. Η μονόπλευρη τιμή για την ίδια πιθανότητα και τους ίδιους βαθμούς ελευθερίας μπορεί να υπολογιστεί με T.INV.2T(2*0,05;10), που επιστρέφει 1,812462.

    Με δεδομένη μια τιμή πιθανότητας, η συνάρτηση T.INV.2T αναζητά εκείνη την τιμή x τέτοια ώστε T.DIST.2T(x; βαθμοί_ελευθερίας; 2) = πιθανότητα. Επομένως, η ακρίβεια της συνάρτησης T.INV.2T εξαρτάται από την ακρίβεια της συνάρτησης T.DIST.2T.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Περιγραφή

0,546449

Πιθανότητα που συνδέεται με τη δίπλευρη κατανομή t του Student

60

Βαθμοί ελευθερίας

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

Αποτέλεσμα

=T.INV.2T(A2;A3)

Τιμή t της κατανομής t του Student για τους παραπάνω όρους (0,606533076)

0,606533

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×