Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Support
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Αποδίδει την πιθανότητα που σχετίζεται με έναν έλεγχο t του Student. Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση T.TEST για να ελέγξετε εάν δύο δείγματα είναι πιθανό να προέρχονται από δύο ίδιους υποκείμενους πληθυσμούς, με τον ίδιο αριθμητικό μέσο.

Σύνταξη

T.TEST(πίνακας1;πίνακας2;ουρές;τύπος)

Η σύνταξη της συνάρτησης T.TEST περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Πίνακας1     Υποχρεωτικό. Το πρώτο σύνολο δεδομένων.

  • Πίνακας2     Υποχρεωτικό. Το δεύτερο σύνολο δεδομένων.

  • Ουρές     Υποχρεωτικό. Καθορίζει τον αριθμό των πλευρών κατανομής. Εάν ουρές = 1, η συνάρτηση T.TEST χρησιμοποιεί μονόπλευρη κατανομή. Εάν ουρές = 2, η συνάρτηση T.TEST χρησιμοποιεί δίπλευρη κατανομή.

  • Τύπος     Υποχρεωτικό. Το είδος του ελέγχου t που θα εκτελεστεί.

Παράμετροι

Εάν το όρισμα τύπος είναι

Εκτελείται ο έλεγχος

1

Με ζεύξη

2

Ίση διακύμανση (ομοσκεδαστική) δύο δειγμάτων

3

Άνιση διακύμανση (ετεροσκεδαστική) δύο δειγμάτων

Παρατηρήσεις

  • Εάν τα ορίσματα πίνακας1 και πίνακας2 έχουν διαφορετικό πλήθος δεδομένων και τύπο = 1 (με ζεύξη), η συνάρτηση T.TEST επιστρέφει την τιμή σφάλματος #Δ/Υ.

  • Τα ορίσματα ουρές και τύπος στρογγυλοποιούνται σε ακέραιους αριθμούς.

  • Εάν κάποιο από τα ορίσματα ουρές ή τύπος δεν είναι αριθμητικό, η συνάρτηση T.TEST επιστρέφει το στοιχείο #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν το όρισμα ουρές έχει οποιαδήποτε τιμή διαφορετική από 1 ή 2, η συνάρτηση T.TEST επιστρέφει το στοιχείο #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Η συνάρτηση T.TEST χρησιμοποιεί τα δεδομένα από τα ορίσματα πίνακας1 και πίνακας2 για να υπολογίσει μια μη αρνητική στατιστική τιμή t. Εάν ουρές=1, η συνάρτηση T.TEST επιστρέφει την πιθανότητα υψηλότερης τιμής της στατιστικής τιμής t, με την προϋπόθεση ότι τα ορίσματα πίνακας1 και πίνακας2 είναι δείγματα που προέρχονται από πληθυσμούς με τον ίδιο αριθμητικό μέσο. Η τιμή που επιστρέφεται από τη συνάρτηση T.TEST όταν ουρές=2, είναι διπλάσια από αυτήν που επιστρέφεται όταν ουρές=1 και αντιστοιχεί στην πιθανότητα υψηλότερης απόλυτης τιμής της στατιστικής τιμής t με την προϋπόθεση "ίδιων αριθμητικών μέσων πληθυσμών".

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειάζεται, μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε ολόκληρα τα δεδομένα.

Σύνολο δεδομένων 1

Σύνολο δεδομένων 2

3

6

4

19

5

3

8

2

9

14

1

4

2

5

4

17

5

1

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=T.TEST(A2:A10;B2:B10;2;1)

Πιθανότητα που σχετίζεται με έλεγχο t του Student κατά ζεύγη, με δίπλευρη κατανομή.

0,196016

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×