Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης TRIMMEAN στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει τον αριθμητικό μέσο στο εσωτερικό ενός συνόλου δεδομένων. Η συνάρτηση TRIMMEAN υπολογίζει τον αριθμητικό μέσο που λαμβάνεται, αφού εξαιρεθεί ένα ποσοστό των σημείων δεδομένων από την επάνω και κάτω πλευρά ενός συνόλου δεδομένων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση αυτή, όταν επιθυμείτε να εξαιρέσετε ακραία δεδομένα από την ανάλυσή σας.

Σύνταξη

TRIMMEAN(πίνακας; ποσοστό)

Η σύνταξη της συνάρτησης TRIMMEAN περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Πίνακας    Υποχρεωτικό. Ο πίνακας ή η περιοχή των τιμών που θέλετε να περικοπούν και να υπολογιστεί ο μέσος όρος τους.

  • Ποσοστό    Υποχρεωτικό. Το κλάσμα των σημείων δεδομένων που θα εξαιρεθεί από τον υπολογισμό. Για παράδειγμα, εάν ποσοστό = 0,2, τότε θα εξαιρεθούν 4 σημεία από ένα σύνολο 20 σημείων (20 x 0,2), δηλαδή οι 2 μέγιστες και οι 2 ελάχιστες τιμές των δεδομένων.

Παρατηρήσεις

  • Εάν ποσοστό < 0 ή ποσοστό > 1, η συνάρτηση TRIMMEAN επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Η συνάρτηση TRIMMEAN στρογγυλοποιεί το πλήθος των εξαιρουμένων σημείων δεδομένων προς τα κάτω, στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο του 2. Εάν ποσοστό = 0,1, τότε το 10% από 30 σημεία δεδομένων είναι 3 σημεία. Για λόγους συμμετρίας, η συνάρτηση TRIMMEAN εξαιρεί την μέγιστη και την ελάχιστη τιμή του συνόλου δεδομένων.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

4

5

6

7

2

3

4

5

1

2

3

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=TRIMMEAN(A2:A12;0,2)

Η μέση τιμή του εσωτερικού του συνόλου δεδομένων που περιέχεται στα κελιά A2:A12, με την εξαίρεση του 20 τοις εκατό από τον υπολογισμό.

3,778

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×