Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Support
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης TRIMMEAN στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει τον αριθμητικό μέσο στο εσωτερικό ενός συνόλου δεδομένων. Η συνάρτηση TRIMMEAN υπολογίζει τον αριθμητικό μέσο που λαμβάνεται, αφού εξαιρεθεί ένα ποσοστό των σημείων δεδομένων από την επάνω και κάτω πλευρά ενός συνόλου δεδομένων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση αυτή, όταν επιθυμείτε να εξαιρέσετε ακραία δεδομένα από την ανάλυσή σας.

Σύνταξη

TRIMMEAN(πίνακας; ποσοστό)

Η σύνταξη της συνάρτησης TRIMMEAN περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Πίνακας    Υποχρεωτικό. Ο πίνακας ή η περιοχή των τιμών που θέλετε να περικοπούν και να υπολογιστεί ο μέσος όρος τους.

  • Ποσοστό    Υποχρεωτικό. Το κλάσμα των σημείων δεδομένων που θα εξαιρεθεί από τον υπολογισμό. Για παράδειγμα, εάν ποσοστό = 0,2, τότε θα εξαιρεθούν 4 σημεία από ένα σύνολο 20 σημείων (20 x 0,2), δηλαδή οι 2 μέγιστες και οι 2 ελάχιστες τιμές των δεδομένων.

Παρατηρήσεις

  • Εάν ποσοστό < 0 ή ποσοστό > 1, η συνάρτηση TRIMMEAN επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Η συνάρτηση TRIMMEAN στρογγυλοποιεί το πλήθος των εξαιρουμένων σημείων δεδομένων προς τα κάτω, στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο του 2. Εάν ποσοστό = 0,1, τότε το 10% από 30 σημεία δεδομένων είναι 3 σημεία. Για λόγους συμμετρίας, η συνάρτηση TRIMMEAN εξαιρεί την μέγιστη και την ελάχιστη τιμή του συνόλου δεδομένων.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

4

5

6

7

2

3

4

5

1

2

3

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=TRIMMEAN(A2:A12;0,2)

Η μέση τιμή του εσωτερικού του συνόλου δεδομένων που περιέχεται στα κελιά A2:A12, με την εξαίρεση του 20 τοις εκατό από τον υπολογισμό.

3,778

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×