Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης TRUNC στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Περικόπτει τα δεκαδικά ψηφία ενός αριθμού.

Σύνταξη

TRUNC(αριθμός; [αριθμός_ψηφίων])

Η σύνταξη της συνάρτησης TRUNC περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Αριθμός    Υποχρεωτικό. Ο αριθμός που θέλετε να περικόψετε.

  • Αριθμός_ψηφίων    Προαιρετικό. Ο αριθμός των δεκαδικών ψηφίων που θα παραμείνουν μετά την περικοπή. Η προεπιλεγμένη τιμή του ορίσματος ψηφία_αριθμού είναι 0 (μηδέν).

Παρατήρηση

Οι συναρτήσεις TRUNC και INT είναι όμοιες ως προς το γεγονός ότι αμφότερες επιστρέφουν ακέραιους. Η συνάρτηση TRUNC καταργεί το κλασματικό μέρος του αριθμού. Η συνάρτηση INT στρογγυλοποιεί αριθμούς προς τα κάτω, στον πλησιέστερο ακέραιο, με βάση την τιμή του κλασματικού μέρους του αριθμού. Οι συναρτήσεις INT και TRUNC είναι διαφορετικές μόνο όταν χρησιμοποιούν αρνητικούς αριθμούς: η TRUNC(-4,3) επιστρέφει -4, αλλά η INT(-4,3) επιστρέφει -5, καθώς το -5 είναι ο μικρότερος αριθμός.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=TRUNC(8,9)

Περικόπτει τον αριθμό 8,9 και επιστρέφει το ακέραιο μέρος (8).

8

=TRUNC(-8,9)

Περικόπτει έναν αρνητικό αριθμό και επιστρέφει το ακέραιο μέρος (-8).

-8

=TRUNC(0,45)

Περικόπτει έναν αριθμό μεταξύ του 0 και του 1 επιστρέφοντας το ακέραιο μέρος (0).

0

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×