Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της τιμής VALUE  σε Microsoft Excel.

Περιγραφή

Μετατρέπει σε αριθμό μια συμβολοσειρά κειμένου που αντιπροσωπεύει αριθμό.

Σύνταξη

VALUE(κείμενο)

Η σύνταξη της συνάρτησης VALUE περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Κείμενο    Υποχρεωτικό. Το κείμενο εντός εισαγωγικών ή αναφορά σε κελί που περιέχει το κείμενο το οποίο θέλετε να μετατρέψετε.

Παρατηρήσεις

  • Το όρισμα κείμενο μπορεί να έχει οποιαδήποτε μορφή σταθεράς αριθμού, ημερομηνίας ή ώρας, από αυτές που αναγνωρίζει το Microsoft Excel. Εάν το όρισμα κείμενο δεν έχει κάποια από αυτές τις μορφές, η συνάρτηση VALUE επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

  • Γενικά δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση VALUE σε έναν τύπο, αφού το Excel μετατρέπει αυτόματα το κείμενο σε αριθμούς, όπου απαιτείται. Η συνάρτηση αυτή παρέχεται για λόγους συμβατότητας με άλλα προγράμματα υπολογιστικών φύλλων.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=VALUE("1.000 €")

Ο αριθμός που αντιστοιχεί στη συμβολοσειρά κειμένου "1.000 €"

1000

=VALUE("16:48:00")-VALUE("12:00:00")

Ο σειριακός αριθμός που αντιστοιχεί σε 4 ώρες και 48 λεπτά, δηλαδή "16:48:00" μείον "12:00:00" (0,2 = 4:48).

0,2

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

Συμμετοχή στο Microsoft Insider >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×